Aktuality

Tlačové správy

Na Bakossovej ulici sa začína s recykláciou podložia

28. júna 2022

V marci tohto roka mesto pristúpilo k obnove rokmi opotrebovanej ulice, ktorá patrí k dôležitým vstupom do historického centra. Súčasťou prác je výmena asfaltových vrstiev, obrubníkov, inštalácia spomaľovacích prahov, stojísk na kontajnery, čistenie kanalizácie, ako aj výmena a sfunkčnenie dažďových vpustí zabezpečujúcich odvod vody z vozovky. V dňoch od 29. júna do 1. júla 2022 […]

Vnútroblok v Sásovej sa dočkal kompletnej revitalizácie, slávnostne ho otvoríme už najbližšiu sobotu

28. júna 2022

Projekt revitalizácie vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská je výsledkom diskusií medzi vedením samosprávy a obyvateľmi. Dnes je už najväčší verejný priestor na území mesta s rozlohou 4,5 hektára komplexne zrekonštruovaný. V areáli pribudli nové športové plochy, detské ihrisko z prírodných materiálov, exteriérová školská trieda či fitness zóna. Zároveň boli doplnené lavičky, prístrešky, stojany na bicykle, nádoby na […]

Revitalizácia vnútrobloku na Fončorde napreduje

23. júna 2022

S rekonštrukciou priestoru s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím sa začalo v októbri minulého roka. Vzhľadom na zimné obdobie a poveternostné podmienky sa realizovali predovšetkým úkony, ktoré neobmedzovali a neznižovali komfort obyvateľov. Stavebné práce pokračovali v plnom rozsahu na jar tohto roka. Zámerom samosprávy je vytvoriť z areálu oázu zelene zvýšením kvality a zdravotného stavu existujúcich i výsadbou nových […]

V meste pod Urpínom boli ocenení najúspešnejší žiaci

22. júna 2022

Aj tento rok sa v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie vo vedomostných a umeleckých súťažiach na domácej, okresnej, krajskej či celoslovenskej úrovni. Celkovo bolo v Robotníckom dome počas dnešného poobedia ocenených 35 banskobystrických školákov, pričom jeden z nich získal mimoriadne ocenenie primátora mesta Jána Noska. Zatiaľ čo minulý rok prevzali najúspešnejší […]

Banská Bystrica má nového náčelníka mestskej polície

21. júna 2022

Novým banskobystrickým náčelníkom mestskej polície sa s nástupom o 1. júla 2022 stáva Viliam Pischko. K MsP nastúpil v januári 2020. Od februára tohto roka bol poverený vedením, keďže vtedajšieho náčelníka Ivana Holíka zvolili mestské poslankyne a poslanci na mimoriadnom zastupiteľstve za hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica. O funkciu náčelníka prejavili záujem celkovo dvaja uchádzači. […]

Mesto a kraj spájajú sily s cieľom zachrániť Dom kultúry

21. júna 2022

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom dnešnom zasadnutí schválilo predložený návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s. r. o. Ide o jeden z prvých spoločných krokov Mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja, smerujúcich k nadobudnutiu a následnej komplexnej rekonštrukcii tohto kultúrno-spoločensky významného objektu mesta. Založeniu obchodnej spoločnosti musí taktiež predchádzať jej […]

Obmedzenia v areáli Krytej plavárne na Štiavničkách

17. júna 2022

Upozorňujeme obyvateľov a návštevníkov na krátkodobé obmedzenia súvisiace s odovzdaním stavby pre výmenu oplotenia. Od dnes, 17. júna 2022 až do odvolania nebude možné využívať outdoorpark a parkovacie miesta v severnej časti smerom ku plážovému ihrisku. MBB, a.s.

Poznáme mená vyznamenaných osobností za rok 2021

16. júna 2022

Cikkerova sieň historickej Radnice na Námestí SNP vo štvrtok podvečer, 16. júna 2022 ožila výnimočnou atmosférou. Uskutočnilo sa tradičné slávnostné udeľovanie ocenení Cena primátora, Cena mesta a Čestné občianstvo. Do kroniky Banskej Bystrice sa opäť zapísali výnimočné osobnosti a združenia, ktoré prispeli k rozvoju mesta a reprezentujú ho nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento rok si ceny prevzali […]

Škôlkarmi sa stane takmer 700 malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov

14. júna 2022

Do materských škôl v Banskej Bystrici nastúpi od septembra tohto roka 658 detí. Budú to škôlkari, ktorí si budú plniť predprimárne vzdelávanie a tí, ktorí dosiahli vek štyroch, troch a výnimočne aj dvoch rokov. Podarilo sa ich umiestniť vďaka voľným kapacitám, ktoré sa mesto snaží rozširovať dlhodobo. Už tretí rok po sebe prijala samospráva do svojich škôlok […]

Čoskoro sa v Banskej Bystrici uskutočnia Dni mesta, niesť sa budú v duchu „happeningu“

8. júna 2022

Viac ako 50 partnerov, 100 rôznych podujatí v rámci štyroch dní na viac ako 30-tich miestach. Takto budú vyzerať tohtoročné Dni mesta, počas ktorých budete môcť zažiť Bystricu tak, ako nikdy predtým. Banskobystričania, ale aj návštevníci sa môžu tešiť na pestrý kultúrny program, ktorý bude sprevádzať hudba, tanec, spev, rôzne výstavy, vernisáže, workshopy, aktivity či zaujímavosti. […]

Plaváreň na Štiavničkách bude niekoľko dní zatvorená

7. júna 2022

Z dôvodu konania Majstrovstiev SR starších a mladších žiakov, bude Krytá plaváreň na Štiavničkách od štvrtka 9. júna od 15:00 hod. do nedele 12. júna 2022 do 16:00 hod. pre verejnosť zatvorená.  Podujatie je zároveň testovacou akciou pre Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa v Banskej Bystrici uskutoční v dňoch od 24. do 30. júla […]

Rekonštrukcia cesty I/66 popri Hrone postupuje do ďalšej fázy

3. júna 2022

S veľkoplošnou obnovou štvorkilometrového úseku, ktorý je súčasťou najvyťaženejšej dopravnej tepny v Banskej Bystrici, začala Slovenská správa ciest začiatkom mája. Zhotoviteľ EUROVIA SK doposiaľ vykonal stavebné práce v časti od Cementárskej cesty po OC Terminal. V nedeľu, 5. júna 2022 začína s frézovaním od Huštáku po križovatku s Kapitulskou ulicou. Počítať treba s dopravnými obmedzeniami a dočasným presunutím zastávok MHD […]

Blíži sa 11. ročník Banskobystrického maratónu, počítať treba s dopravnými obmedzeniami

2. júna 2022

V sobotu, 4. júna 2022 sa v meste pod Urpínom uskutoční jediný večerný maratón v strednej Európe a tretí najväčší maratón na Slovensku. Všetci záujemcovia sa stále môžu zaregistrovať na tomto odkaze. Tradičné podujatie, na ktorom sa pravidelne stretávajú bežci z rôznych kútov sveta, budú sprevádzať dočasné dopravné obmedzenia. Obyvateľov a návštevníkov preto žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť. […]

Rozprávkové jasličky oslavujú 60. výročie od svojho vzniku

1. júna 2022

Detské jasle na ulici Trieda SNP 15, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poskytujú starostlivosť pre jeden až trojročné deti už šesť desaťročí. Za 60 rokov existencie zariadenia prešli rukami opatrovateliek stovky až tisícky malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov. Pri tejto príležitosti sa symbolicky, počas Medzinárodného dňa detí, uskutočnil slávnostný program pre dospelých, ale na svoje si prišli […]

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku sa blíži ku koncu

31. mája 2022

Pripravovanú revitalizáciu národnej kultúrnej pamiatky, banskobystrického Mestského parku na Tajovského ulici, realizuje samospráva participatívnym spôsobom. Vďaka organizovaniu mnohých informačno-vzdelávacích aktivít a rozhovorov s rôznymi cieľovými skupinami sa projektovému tímu k dnešnému dňu podarilo zozbierať mnoho podnetov a nápadov od širokej laickej i odbornej verejnosti, ako by mal park po premene vyzerať. Ešte pred vyhlásením krajinno-architektonickej […]

Medzinárodný deň detí sa tento rok ponesie v olympijskom duchu

30. mája 2022

Malé Banskobystričanky a malí Banskobystričania, ale aj ostatní detskí návštevníci mesta pod Urpínom, budú môcť už v stredu, 1. júna 2022 osláviť svoj sviatok. Samospráva v spolupráci Európskym olympijským festivalom mládeže, n. o., Slovenským olympijským športovým výborom a Európskym olympijským výborom pripravila v Parku pod Pamätníkom SNP kultúrno-športový festival – Olympijský deň detí. Najmenší sa môžu tešiť na hudobné vystúpenia […]

Banská Bystrica postupne rozširuje bezbariérové prvky pre nevidiacich a slabozrakých

27. mája 2022

Hmatateľne a farebne označené priechody pre chodcov so zníženým obrubníkom, dostatok vodiacich línií na verejných spevnených plochách alebo vhodne umiestnený mestský mobiliár. Toto sú bezbariérové opatrenia pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré často slúžia oveľa väčšej skupine obyvateľstva. Samospráva začala v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska budovať v Banskej Bystrici debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou. Spoločným […]

Dokončili sme opravu Hutnej ulice

25. mája 2022

Hutná ulica na Fončorde je príjazdovou cestou k najväčším športoviskám v meste – Atletickému štadiónu SNP, Krytej plavárni Štiavničky či plážovému kúpalisku. Aj z tohto dôvodu bolo zámerom mesta odstrániť nevyhovujúci stav cesty, zlepšiť technickú situáciu a v neposlednom rade prispieť k bezpečnosti i krajšiemu vzhľadu. Celková suma obnovy miestnej komunikácie predstavuje sumu vo výške 258 000 eur. S rekonštrukciou úseku, ktorý sa začína […]