Aktuality

Tlačové správy

Práce na tvorbe Plánu udržateľnej mobility sú v ďalšej fáze, začína sa prieskum statickej dopravy

19. októbra 2021

V druhej polovici septembra mohli obyvatelia stretnúť odborníkov zo žilinskej univerzity v piatich lokalitách mesta, v ktorých mali možnosť pripomienkovať a navrhovať zlepšenia opatrení v oblasti dopravy v Banskej Bystrici. K ďalším činnostiam riešiteľského tímu, ktorý pre naše mesto spracováva strategický dokument Plán udržateľnej mobility je dopravný prieskum zameraný na statickú dopravu a parkovanie, ako aj intenzitu dopravy na […]

Od štvrtka štartujeme druhé kolo verejných stretnutí s obyvateľmi k projektom Zelených sídlisk

19. októbra 2021

Po prvom kole diskusií k projektom revitalizácie vnútroblokov v siedmich častiach mesta, pokračuje samospráva ďalšími stretnutiami. Na základe všetkých zosumarizovaných podnetov od obyvateľov na nich zamestnanci Oddelenia územného plánovania a architekta mesta MsÚ predstavia návrh lokalitného programu v grafickom prevedení. Banskobystričania a Banskobystričanky si tak budú môcť za účasti odborníkov finálne odsúhlasiť, čo by malo v budúcnosti v okolí ich domovov pribudnúť, […]

Samospráva v spolupráci s UMB chce znížiť podiel neplatičov miestnych daní a poplatkov

18. októbra 2021

Každá samospráva sa stretáva s neplatičmi miestnych daní a poplatkov. Napriek tomu, že všetky mestá zasielajú daňovým poplatníkom upomienky upozorňujúce na to, aby dane zaplatili, inak bude ich prípad postúpený na exekúciu, stále existujú ľudia, ktorí si svoje povinnosti neplnia. Banskobystrický mestský úrad preto v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici testuje projekt, […]

Pozostalí môžu využiť nové cintorínske služby, trh k Pamiatke zosnulých sa začne 26. októbra

18. októbra 2021

Po minuloročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, mesto opäť pripravuje príležitostný trh k Pamiatke zosnulých. Stánky s kvetmi, kyticami a slamienkami budú umiestnené v tradičnej lokalite  pred Barbakanom na Námestí Štefana Moysesa v dňoch od 26. októbra do 2. novembra 2021. Predajcovia budú k dispozícii od 9:00 do 18:00 hod. V období od 22. októbra do 8. novembra 2021 […]

Nový most v Jakube skvalitní život obyvateľov

15. októbra 2021

Okrem veľkých projektov a rekonštrukcií zameriava samospráva pozornosť aj na menšie okrajové mestské časti s cieľom skvalitniť život všetkých obyvateľov. Príkladom je finišujúca výstavba nového mosta do Iliaša či aktuálne ukončenie stavebných prác na novom premostení v Jakube za kostolom. Vďaka tejto oprave sa už Jakubčania nemusia obávať o bezpečnosť, nakoľko už čoskoro sa komfortne dostanú k svojim domovom peši, […]

Do konca januára 2022 je možné posielať návrhy na laureátov na Cenu mesta, Cenu primátora a udelenie Čestného občianstva

15. októbra 2021

V Banskej Bystrici žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno nášho mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak takýchto ľudí, združenia či kolektívy poznáte, dajte nám o nich vedieť. Aj budúci rok primátor mesta Ján Nosko udelí Čestné občianstvo a odovzdá Cenu mesta a Cenu […]

Počty nakazených na ochorenie COVID-19 stúpajú, správajme sa zodpovedne

13. októbra 2021

Počty nakazených na ochorenie COVID 19 stúpajú z týždňa na týždeň aj v banskobystrickom regióne, preto je aj mesto Banská Bystrica od 11. októbra zaradené podľa COVID automatu do červenej fázy s prísnejšími opatreniami. Naďalej je dôležité chrániť sa, správať sa zodpovedne a dôsledne dodržiavať všetky potrebné nariadenia. Podľa štatistík Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa ochorenie koronavírusu […]

Galéria v podchode pozýva na blížiaci sa EYOF 2022  

12. októbra 2021

Podchod spájajúci Námestie slobody s autobusovou stanicou sa zmenil na nepoznanie. Umelecká skupina OZ Playground 89 v spolupráci so street umelcom Ivanom Knutom v ňom počas uplynulých víkendov úspešne zrealizovali projekt pod názvom Galéria v podchode. Veľkometrážna murálna maľba tak už v týchto dňoch pozýva všetkých okoloidúcich na blížiaci sa Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022. Aktívna skupina mladých ľudí […]

Návrh Koncepcie rozvoja športu mesta Banská Bystrica vznikol vďaka podnetom obyvateľov i športových klubov

12. októbra 2021

Významnou súčasťou života mesta pod Urpínom je šport. Dôkazom je mnoho úspešných športovcov, športových klubov, jednotlivcov i športových kolektívov. V roku 2017 sa Banská Bystrica hrdila titulom Európske mesto športu, v júli 2022 sa stane dejiskom najväčšieho medzinárodného športového podujatia Európskeho olympijského  festivalu mládeže EYOF.  Mesto olympijských víťazov nezaháľa.  Aj preto v tomto období finalizuje […]

Revitalizácia vnútrobloku v Sásovej napreduje, ten na Fončorde je už v rukách zhotoviteľa

11. októbra 2021

Zatiaľ čo práce na revitalizácii vnútrobloku v Sásovej napredujú, vnútroblok na Fončorde bol po ukončení kontroly verejného obstarávania na príslušnom ministerstve dnes odovzdaný do rúk vysúťaženého zhotoviteľa. Ten začne s obnovou priestoru s rozlohou 14 000 metrov štvorcových medzi Tulskou ulicou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím  po nastavení harmonogramu stavebných prác. S ohľadom na poveternostné podmienky sa v nasledujúcich mesiacoch zameria […]

Banská Bystrica na Týždni otvoreného vládnutia

8. októbra 2021

Začiatok októbra patril Týždňu otvoreného vládnutia. Pri tejto príležitosti zorganizoval Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti podujatie, ktorého cieľom bolo reflektovať na doterajšie členstvo SR v Iniciatíve pre otvorené vládnutie, a zároveň ponúknuť priestor na diskusiu o ďalších cieľoch a výzvach v tejto oblasti. Mesto Banská Bystrica sa v októbri minulého roka stalo jednou z 56 samospráv na svete, ktoré […]

Mesto Banská Bystrica od budúceho roka rozširuje poskytovanie sociálnych služieb

7. októbra 2021

Z dôvodu neustále sa zvyšujúceho dopytu našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov o pobytové i ambulantné sociálne služby, pristupuje samospráva od budúceho roka k ich optimalizácii a rozšíreniu kapacít v zariadení na ul. 9. mája na Uhlisku v Banskej Bystrici. Celý objekt prešiel za uplynulé štyri roky výraznou rekonštrukciou, modernizáciou,  debarierizáciou pristavením lôžkového výťahu, a súčasťou bol aj nákup nového […]

Revitalizácia mestského parku ostáva naďalej prioritou mesta

6. októbra 2021

Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo ukončiť ďalšie aktivity na revitalizácii mestského parku podľa pôvodného projektu, ktorý bol predstavený verejnosti v roku 2018. Jedným z dôvodov je, že pre nesúhlas rôznych záujmových skupín sa mestu do dnešného dňa nepodarilo získať na obnovu parku  právoplatné stavebné povolenia. Zároveň už boli ukončené výzvy na podávanie žiadostí o eurofondy v súčasnom programovom období, […]

Je čas na podávanie žiadostí o dotácie

5. októbra 2021

Samospráva každoročne vyčleňuje v mestskom rozpočte finančné prostriedky vo forme dotácií určené pre aktívne skupiny obyvateľov na rôzne účely a projekty. Všetci záujemcovia majú aj tento rok čas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie komisie alebo priamej dotácie do 31. októbra 2021. Pripomíname, že žiadosti o primátorské dotácie sa môžu podávať v priebehu príslušného  kalendárneho roka, najneskôr v lehote […]

Začalo sa s rekonštrukciou Hutnej ulice

4. októbra 2021

Rozsiahla obnova miestnych komunikácií v Banskej Bystrici pokračuje aj na Hutnej ulici na Fončorde, kde sa dnes začalo s frézovaním. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav vozovky, chodníka a odvodnenia cesty, ktorá slúži ako príjazd pre obyvateľov a návštevníkov na najväčšie športoviská ꟷ Štadión SNP, Krytú plaváreň Štiavničky či plážové kúpalisko. Počas realizácie stavby je potrebné počítať s čiastočnými dopravnými […]

O prvé kolo verejných stretnutí k projektu Zelených sídlisk (zelených oáz) bol zo strany obyvateľov záujem

1. októbra 2021

Prvé kolo verejných stretnutí s obyvateľmi k projektu Zelené sídliská (zelené oázy) bolo úspešné. Vedenie mesta spolu s odbornými útvarmi a všetkými záujemcami diskutovalo počas dvoch týždňov v siedmich lokalitách o tom, čo by mohlo vzniknúť v okolí ich domovov, aby sa im žilo lepšie. Účasť mnohých Banskobystričaniek a Banskobystričanov je dôkazom toho, že ľudia majú záujem zapájať sa do vecí verejných, rozprávať […]

Začal sa mesiac úcty k starším a s ním aj tohtoročná Akadémia európskeho seniora

1. októbra 2021

Rok 2020 bol náročný nielen pre samosprávy, inštitúcie či podnikateľov, ale aj pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Žiaci a študenti sa vzdelávali zo svojich domovov, mnohí seniori zostali izolovaní a kultúrny či športový život sa zastavil. Pre pandemickú situáciu sme museli zrušiť aj Akadémiu európskeho seniora, ktorá je v Banskej Bystrici obľúbenou októbrovou tradíciou. Po […]

Mesto pripravuje rekonštrukciu najdlhšieho úseku cesty, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval

27. septembra 2021

Mesto v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na najdlhší úsek cesty, ktorý sa kedy v našom meste rekonštruoval. Prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou. Stavebné práce sa zamerajú na cestu na Moskovskej ulici od križovatky s Poľnou, pokračovať budú popri Kyjevskom námestí, Novom Kališti, Švermovej, THK až […]