Aktuality

Tlačové správy

Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne bude od soboty sprístupnené

21. januára 2022

Od soboty, 22. januára 2022 bude počas víkendov spustené verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v tréningovej hale „B“. Korčuľovanie bude možné vždy v sobotu od 17:00 do 18:30 hod. a v nedeľu od 16:00 do 17:30 hod. v prípade, že sa v týchto dňoch nebude konať domáci zápas hokejistov HC´05 Banská Bystrica. Podľa aktuálnych epidemických opatrení je vstup […]

Vlani sa narodilo vyše 700 detí, opäť pribudli netradičné mená

17. januára 2022

K 31. decembru 2021 malo trvalý pobyt v Banskej Bystrici 74 964 obyvateľov, z toho žien bolo 39 824 a mužov 35 140. Aj v minulom roku dostali bábätká v meste pod Uprínom nezvyčajné mená ako: Yusha, Ghenet či Adeyika. Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa v uplynulom roku narodilo 725 banskobystrických detí, dve prišli na svet pôrodom v domácnosti. Pri výbere dievčenských […]

Do prípravy projektu revitalizácie mestského parku sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania

13. januára 2022

Mestský park, obľúbené miesto oddychu a relaxu mnohých Banskobystričaniek a Banskobystričanov, opäť dostáva šancu na obnovu: transparentne, participatívne a edukatívne. V decembri minulého roka iniciovala samospráva stretnutia, na ktorých sa vedenie mesta stretlo s odborníkmi mestského úradu, mestskými poslancami, ale aj so zástupcami občianskeho sektora. Cieľom stretnutí je pripraviť kvalitný participatívny proces smerujúci k návrhu obnovy mestského parku, s ktorým bude stotožnená väčšina […]

Do údržby pietnych miest i výtvarných diel investovalo vlani mesto vyše 20-tisíc eur

11. januára 2022

Starostlivosť o vojnové hroby a ochranu pietnych miest, pamätihodností mesta či výtvarných diel považuje samospráva za jednu zo svojich priorít. V uplynulom roku sa s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR, ako aj Úradu vlády SR v týchto oblastiach zrealizovalo niekoľko úspešných projektov aj vďaka mimorozpočtovým  zdrojom vo výške 38-tisíc eur. Samospráve sa v minulom roku podarilo […]

Od 10. januára sa otvárajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

4. januára 2022

V pondelok, 10. januára 2022 sa po predĺžených zimných prázdninách vrátia deti a žiaci do škôl. Výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách bude v Banskej Bystrici prebiehať prezenčnou formou.  V školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym […]

MHD v Banskej Bystrici s novinkami, ale aj zmenou cestovného poriadku

4. januára 2022

Obyvateľov mesta pod Urpínom cestujúcich mestskou hromadnou dopravou čakajú viaceré novinky. V každom vozidle pribudnú USB rýchlo-nabíjačky a WiFi pripojenie na internet. Okrem toho budú môcť ľudia nastupovať a vystupovať všetkými dverami, pretože pribudnú snímače dopravných kariet. Od nedele, 9. januára 2022 zároveň vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok na trolejbusových, aj autobusových linkách. Zabezpečiť modernejšiu, bezpečnejšiu […]

Poznáme podnety a požiadavky obyvateľov z verejných diskusií v rámci projektu Zelených sídlisk

29. decembra 2021

Petangové ihrisko, dažďová či motýlia záhrada, zelené strechy, komunitná knižnica i stanica na umývanie bicyklov. Aj toto sú nápady Banskobystričaniek a Banskobystričanov, ktoré navrhli počas dvoch kôl verejných stretnutí. V súčasnosti sa realizuje rozhodovací proces o forme obstarania projektových dokumentácií. V ďalšej fáze sa uskutočnia konzultácie a naplánované je aj tretie kolo verejných diskusií s obyvateľmi mesta. Samospráva zapojila do […]

Banská Bystrica vyhlásila výberové konanie na hlavného kontrolóra mesta

22. decembra 2021

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici vyhlásilo 20. decembra 2021 nové voľby hlavného kontrolóra mesta, ktoré sa uskutočnia 1. februára 2022. Hlavný kontrolór vykonáva dohľad nad zákonitosťou, účinnosťou, hospodárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní s majetkom mesta, dohliada najmä na príjmy, výdavky a finančné operácie mesta. V jeho kompetencii je kontrola vybavovania petícií a sťažností či dodržiavanie interných […]

Banskobystrická plavecká 24-hodinovka sa ani tento rok neuskutoční

22. decembra 2021

V meste pod Urpínom sa pred 27 rokmi medzi vianočnými a novoročnými sviatkami uskutočnila prvá plavecká 24-hodinovka. Obľúbené športové podujatie, ktoré má  každoročnú tradíciu, doteraz pritiahlo na krytú plaváreň takmer 25 tisíc ľudí. Pandémia koronavírusu už druhý rok po sebe neumožňuje organizovať toto čoraz populárnejšie podujatie. Samospráva preto pripravila ako náhradu súťažný kvíz. Obdobie po Vianociach je […]

V tohtoročnom Participatívnom rozpočte zvíťazili zelené projekty

21. decembra 2021

Aj tento rok mohli Banskobystričania či mladí ľudia, ktorí v meste pod Urpínom študujú, rozhodnúť o tom, ktoré štyri z ôsmich projektov sa stanú víťaznými, a v budúcom roku ich bude môcť samospráva zrealizovať. Suma 40 tisíc eur bude rozdelená medzi: Urpínske serpentíny III., 100 nových STROMOV pre Banskú Bystricu, Radvanskú Záhradu a Revitalizáciu parčíka cisárovnej Sissi. Do hlasovania sa zapojilo […]

Samospráva zmodernizovala infraštruktúru v zariadení pre seniorov

20. decembra 2021

Banská Bystrica patrí medzi mestá, ktoré poskytujú kvalitné služby v zariadeniach pre seniorov a neustále sa snaží zlepšovať podmienky pre túto skupinu obyvateľov. Aj keď pandémia koronavírusu už takmer dva roky obmedzuje naše stretávanie sa, samospráva hľadá možnosti, ako pomôcť. V Zariadení pre seniorov Jeseň bola nainštalovaná moderná technológia, ktorá ponúka klientom nové možnosti komunikácie s blízkymi. Mnohí klienti […]

Rok 2021 v znamení COVID-u, ale aj realizácie investičných projektov

17. decembra 2021

Uplynulý rok si zapamätáme nielen ako „covidový“, ale aj plný mnohých mimoriadnych situácií. Napriek tomu sa samospráva snažila skvalitniť obyvateľom život a posunúť Banskú Bystricu o krok vpred. Dôkazom sú miliónové investície do rekonštrukcií ciest, chodníkov i mostov, revitalizácie verejných priestranstiev, výstavby športovísk či obnovy zariadení sociálnych služieb. Okrem toho sa mesto môže pochváliť vysokou úspešnosťou pri získavaní […]

Samospráva získala vyše 400 tisíc eur na opatrovateľské služby

16. decembra 2021

Banská Bystrica sa už druhýkrát zapojila do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja získala finančné prostriedky, ktoré použije na mzdy opatrovateliek. Cieľom je podporiť opatrovateľskú službu a zároveň predísť umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Banskobystrická samospráva úspešne realizovala v rokoch 2019 až 2021 projekt s názvom Podpora […]

Mesto Banská Bystrica spustí novú službu pre nepočujúcich

14. decembra 2021

Obyvateľom so sluchovým a rečovým znevýhodnením bude od 1. januára 2022 na šiestich miestach v Banskej Bystrici pomáhať online tlmočník do posunkového jazyka. Aplikáciu do mobilných telefónov nainštalujú aj príslušníkom mestskej polície, na ktorých sa budú môcť nepočujúci obrátiť so žiadosťou o pomoc.  Nepočujúci, nedoslýchaví či starší ľudia so slabnúcim sluchom často narážajú na informačné a komunikačné bariéry. […]

Reálne kroky samosprávy k záchrane Medeného hámra

13. decembra 2021

Banská Bystrica, 13. december 2021 Banská Bystrica sa môže pýšiť nejednou významnou historickou pamiatkou, ktorá presahuje regionálny, ba dokonca národný rámec. Patrí medzi ne aj Medený hámor ako sídlo významného metalurgického podniku na spracovanie medi. Išlo o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, fungujúci nepretržite takmer pol tisícročie, v období rokov  1496 až 1991. […]

Mesto vykonalo štátny stavebný dohľad v objekte na Hornej ulici

10. decembra 2021

Samospráva rešpektuje a podporuje podnikateľov, ktorí majú záujem realizovať svoje aktivity na území mesta. Niektorí z nich však nedodržiavajú právne predpisy, ani vydané nariadenia či povolenia. Týka sa to aj objektu na Hornej ulici č. 29 – 31, ktorý je súčasťou historického centra. Pre stavbu či rekonštrukciu v tejto oblasti je potrebné nielen stavebné povolenie, ale aj predchádzajúce […]

Podchod v Kapitulskej od dnešného dňa opäť slúži ľuďom

6. decembra 2021

Hoci doteraz nebol ustálený jednoznačný názor na vlastníctvo podchodu v Kapitulskej ulici, vždy bolo v záujme mesta zabezpečiť obyvateľom nielen bezpečný prechod, ale aj estetickejší vzhľad. Z tohto dôvodu samospráva využila čas, kedy bol podchod uzavretý kvôli prácam na protipovodňových opatreniach na to, aby ho aspoň čiastočne upravila. Od pondelka 6. decembra bude obyvateľom podchod sprístupnený v […]

Výsledky participatívneho procesu Medeného hámra budú predstavené verejnosti

3. decembra 2021

Medený hámor je pamiatka Banskej Bystrice, ktorá má medzinárodný význam a pre rozvoj cestovného ruchu predstavuje veľký potenciál. Samospráva si uvedomuje dôležitosť jeho záchrany, a preto vyvíja aktivity smerujúce k tomu, aby sa podarilo nájsť jeho ďalšie využitie. Výstupy participatívneho výskumu potrieb verejnosti, zameraného na hľadanie budúcnosti Medeného hámra, predstavia už budúcu stredu 8. decembra o 17:00 hod. cez […]