Aktuality

Tlačové správy

Banská Bystrica predlžuje lehotu na výberové konanie na pozíciu hlavného architekta mesta do konca augusta 2021

26. februára 2021

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta. Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet […]

Cudzinci ako noví Bystričania, projekt KapaCITY bol pre mesto prínosom

26. februára 2021

V meste Banská Bystrica sa od 1. januára 2018 do 31. marca 2021 realizuje projekt KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni, ktorý je podporený Ministerstvom vnútra SR a prostriedkami z Európskej únie. Cieľom projektu je  rozvoj odborných kapacít samospráv, komunikačných zručností a prenos dobrej praxe na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a so zahraničím. […]

Najväčšie banskobystrické športoviská menia svoju podobu

24. februára 2021

Zimný štadión na Uhlisku, tréningové futbalové ihrisko v Radvani či atletický a futbalový štadión na Štiavničkách prechádzajú v poslednom období významnou rekonštrukciou. V ich areáloch sa realizujú stavebné práce zamerané na modernizáciu a skvalitnenie podmienok pre mladé športové talenty i profesionálnych športovcov. Pravidelné kontrolné dni sú dôkazom, že na všetkých stavbách práce pokračujú aj v zimnom období. Na banskobystrickom zimnom štadióne už […]

Začali sme s opravou najkritickejších výtlkov v meste

23. februára 2021

Mesto Banská Bystrica je ako správca komunikácií povinné aj v zimnom období zabezpečiť zjazdnosť komunikácií, a to nielen výkonom zimnej údržby, ale aj odstraňovaním nebezpečných výtlkov. Do dnešného dňa samospráva opravovala cesty infražiaričom, ktorý môže pracovať pri mínusových teplotách a nepotrebuje čerstvú asfaltovú zmes. Tento spôsob je však časovo náročný. Po posledných slnečných a suchých […]

Mesto pristupuje k nevyhnutným opatreniam na Mlynskej ulici

23. februára 2021

Počas posledných dní sa vplyvom počasia zhoršil zosuv svahu nad miestnou komunikáciou na Mlynskej ulici v Podlaviciach. V záujme bezpečnosti obyvateľov mesta ako účastníkov cestnej premávky preto musí samospráva pristúpiť k nevyhnutným opatreniam. Mesto Banská Bystrica ako správca miestnych komunikácií v najbližšom období umiestni v tejto lokalite výstražné dopravné značenie, ktoré vodičov a chodcov upozorní […]

Povinná karanténa platí aj pre ľudí bez domova

22. februára 2021

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 je v Banskej Bystrici zabezpečené prostredníctvom súkromných mobilných odberných miest. Tie fungujú sedem dní v týždni a otestovať sa môže dať každý, kto o to prejaví záujem. V spojitosti s odoberaním vzoriek sme v našom meste nezaznamenali žiadne väčšie problémy. Pri pozitívnom výsledku je testovaný povinný dodržať 14-dňovú karanténu. To […]

Otestovať sa môžete v súkromných MOM, školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta po prázdninách otvoríme

18. februára 2021

Po skúsenostiach z minulého týždňa samospráva nepripravuje testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 vo vlastnej réžii. Dôvodom je, že v meste Banská Bystrica je v súčasnosti zriadený dostatočný počet mobilných odberných miest, ktoré obyvatelia môžu bezplatne využívať počas celého týždňa.   Na antigénový test sa záujemcovia môžu objednať prostredníctvom stránky https://korona.gov.sk/. Zoznam schválených mobilných odberných miest nájdete na stránke […]

18 tují a 2 smreky v mestskom parku nahradí 47 nových stromov

17. februára 2021

Mestský park na Tajovského ulici je národná kultúrna pamiatka. Jeho súčasnú podobu navrhol Ármin Petz v prvej polovici 19. storočia. Zeleň v ňom má už desiatky rokov, a preto mesto v minulosti oslovilo Technickú univerzitu vo Zvolene, aby vyhotovila dendrologický posudok. Na základe odborného posúdenia vybraných drevín z roku 2013 došlo počas posledného desaťročia k […]

DOTAZNÍK – pomôžte nám zlepšiť lokalitu Námestia slobody

16. februára 2021

Cez Námestie slobody denne prejde mnoho obyvateľov i návštevníkov nášho mesta. V jeho blízkosti sa nachádzajú bytové domy, obchody, firemné budovy, parkoviská, ale aj veľa možností na športovanie či oddychová zóna. Miestne autobusové a trolejbusové zastávky sú najväčším prestupným bodom verejnej mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici, ktorý ročne využije cca 1,2 milióna cestujúcich.  Po […]

Mesto odporúča ľuďom, aby sa dali otestovať na jednom zo zriadených súkromných odberných miest

10. februára 2021

Mesto Banská Bystrica počas nasledujúceho víkendu, 13. a 14. februára 2021 testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 organizovať nebude. Dôvodom je vyčerpanosť personálnych kapacít, ktoré testovanie zabezpečujú, a zároveň skutočnosť, že v meste funguje už takmer 20 súkromných mobilných odberných miest, v ktorých sa dá bezplatne otestovať antigénovými testami počas celého týždňa. Samospráva vyzýva ľudí, ktorí potrebujú mať potvrdenie […]

Banská Bystrica si ako krajské mesto zaslúži svoj vlastný UMR v procese čerpania eurofondov

10. februára 2021

Primátor Ján Nosko zastáva názor, že Banská Bystrica ako krajské mesto si svoj vlastný UMR v procese čerpania eurofondov v ďalšom programovom období na roky 2021 – 2027 zaslúži, podobne ako aj Zvolen, ktorý je 12 najväčším mestom na Slovensku. Obe mestá pritom na vytvorenie dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR) metodiku Ministerstva investícií, […]

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o balíku investičných akcií, ktoré sa budú realizovať v najbližšom období

9. februára 2021

Mesto má pripravený zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať v Banskej Bystrici v nasledujúcich troch rokoch. Financované budú aj z úveru v objeme 13 mil. eur, ktorého prijatie schválili banskobystrickí poslanci ešte v uplynulom roku.  Zároveň vtedy prijali aj uznesenie, že jednotlivé investičné zámery mesta financované z úverových zdrojov, budú podliehať individuálnemu schvaľovaniu. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva tak poslanci rozhodli […]

Zoznam súkromných mobilných odberných miest – testovanie antigénovými testami

8. februára 2021

Okrem dobre známych mobilných odberných miest pribudli v Banskej Bystrici ďalšie, ktorých fungovanie schválilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Záujemcovia o testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 sa na niektoré už dlhšiu dobu môžu objednávať prostredníctvom štátneho informačného systému dostupného na webovej stránke TU.  Niektoré novovzniknuté súkromné mobilné odberné miesta, ktoré tiež vykonávajú odbery bezplatne, zatiaľ fungujú […]

Víkendové testovanie, 6. – 7. február 2021, otváranie škôlok a škôl

6. februára 2021

6. február 2021 – Mesto Banská Bystrica zriadilo na víkendové testovanie 12 mobilných odberných miest, na ktorých vykonáva odbery celkovo 25 odberných tímov. Testovanie je prioritne určené pre skupiny obyvateľov, ktorých sa týka otváranie školských zariadení.  „Vzhľadom na to, že Vláda SR v priebehu týždňa rozhodla o otvorení materských a základných škôl, dôkladne sme sa na tento […]

Kandidatúra Banskej Bystrice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 bola pre nás skúsenosť

5. februára 2021

Podklady potrebné na uchádzanie sa o zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 pripravoval poverený tím niekoľko mesiacov. Projekt musí byť súčasťou celkovej koncepcie a stratégie rozvoja nášho mesta na nasledujúce roky. Jeho koncept s názvom Cultural Mining  sme začiatkom februára 2021 odprezentovali aj pred medzinárodnou odbornou komisiou. Niekoľkomesačná intenzívna príprava prihlášky Banskej […]

Zasadnutie krízového štábu – otvorenie škôlok a škôl od 8. februára, rezervácia na testovanie spustená

3. februára 2021

5. február 2021 – Mesto vyzýva všetkých, ktorých sa víkendové testovanie netýka, aby sa naň neprihlasovali a neblokovali termíny pre iných Z dôvodu enormného záujmu a naplnenia kapacít víkendového testovania v Banskej Bystrici, mesto rozširuje najviac vyťažené odberné miesta o päť odberných tímov. Tie pribudli na základných školách Sitnianska, Spojová, Gaštanová, Golianova a Radvanská. Opätovne žiadame všetkých, ktorých sa testovanie […]

Mestá Banská Bystrica a Zvolen sa chcú zodpovedne rozhodnúť

1. februára 2021

Spôsob budúceho čerpania eurofondov v ďalšom programovom období pre mestá Banská Bystrica a Zvolen je stále otázny. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) doposiaľ nezodpovedalo štatutárom oboch miest zásadné otázky, a najmä fakt, prečo im je v súvislosti s čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2021 až 2027 bezprecedentne zamedzované vytvorenie dvoch samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR) […]

List primátora Jána Noska podpredsedníčke Vlády SR Veronike Remišovej

26. januára 2021

Dňa 20. januára 2021 sa uskutočnilo online rokovanie primátora Jána Noska s podpredsedníčkou Vlády, ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou. Vedenie samosprávy chcelo poznať odpoveď na otázku, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne zamedzované vytvorenie samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktoré sú pre obidve mestá a ich spádové územia kľúčové pre čerpanie […]