Samospráva

Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)


Otvorená samospráva Banská Bystrica - OGP LocalPartnerstvo pre Otvorené vládnutie (z angl. Open government partnership – OGP) je medzinárodná iniciatíva, ktorá podporuje vlády a samosprávy naprieč svetom zavádzať a implementovať v správe vecí verejných prístupy, ktoré sú založené na princípoch spolupráce, participácie a transparentnosti. 

 

Mesto Banská Bystrica vstúpilo do programu Otvoreného vládnutia na miestnej úrovni (z angl.  Open Government Partnership Local – OGP Local) v októbri 2020. Stalo sa tak jednou zo 106 samospráv sveta, ktoré sú v súčasnosti členmi tejto významnej medzinárodnej iniciatívy.

„Chceme, aby medzi samosprávou a obyvateľmi vznikla spolupráca, ktorá bude efektívna. Naším cieľom je mesto rozvíjať a takáto komunikácia a súčinnosť by mohla pomôcť pri realizácii rozbehnutých projektov, ktoré často stoja aj pre rozdielne pohľady na vec. Zároveň však vidím priestor na nové inovatívne zmeny či aktivity. To bol dôvod, prečo v auguste 2020 mesto Banská Bystrica zareagovalo na otvorenú výzvu pre samosprávy, v rámci ktorej sme sa mohli zapojiť do Iniciatívy pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Nakoľko ide o medzinárodnú iniciatívu, teší ma, že sa nám podarilo úspešne sa zaradiť medzi aktuálnych 106 samospráv z celého sveta, ktoré sú jej súčasťou,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Vstupom samosprávy do OGP Local, sa Mestský úrad v Banskej Bystrici otvára obyvateľom a najmodernejším demokratickým princípom riadenia samosprávy. Otvorené vládnutie, resp. otvorené spravovanie je obzvlášť dôležité najmä pre regionálne a miestne samosprávy, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti s obyvateľmi a poskytujú pre nich kriticky dôležité služby.  Transparentnosť, spolupráca, funkčné vzťahy medzi mestom a partnermi zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora a uplatňovanie participatívnych mechanizmov  pri ich zapájaní, sú nevyhnutnou podmienkou pre podporu súdržnosti a vznik inteligentných riešení, ktoré zabezpečujú udržateľný a inovatívny rozvoj miest. „Uplatňovaním princípov otvoreného vládnutia môžeme predísť zbytočným prekvapeniam a frustrácii, a spoločne tvoriť inovatívne a kvalitné riešenia, ktoré zabezpečia zdravú a prosperujúcu budúcnosť mesta,“ hovorí Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Aj pre tieto dôvody sa rozhodlo Mesto Banská Bystrica vstúpiť do programu  Partnerstva pre otvorené vládnutie na lokálnej úrovni (z angl. Open Government Partnership – OGP Local). Banská Bystrica sa tak stala  jednou zo 106 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili do tohto programu

Partnerskými organizáciami Mesta Banská Bystrica v OGP local sú v súčasnosti Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania n.o. a Dialogue centre n.o.