Verejné obstarávania

Všetky verejné obstarávania

Publikované
Plán verejného obstarávania mesta na rok 2021
Publikované
Výkon inžinierskej činnosti počas realizácie a po dokončení stavby MMŠ- Radvaň, Banská Bystrica
Publikované
Plán verejného obstarávania mesta na rok 2020
Publikované
Záznam z vyhodnotenia ponúk – Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične, Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Publikované
Výzva na predloženie ponuky – Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične, Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Publikované
Smernica o verejnom obstarávaní
Publikované
Plán verejného obstarávania mesta na rok 2019
Publikované
Plán verejného obstarávania mesta na rok 2018
Publikované
Predaj hnuteľného majetku priamym predajom
Publikované
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – projektová dokumentácia
Publikované
Plán verejného obstarávania mesta na rok 2017
Publikované
Rozšírenie kapacity Materskej školy Karpatská 3, Banská Bystrica – obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
Publikované
Rozšírenie kapacity Materskej školy Strážovská 3, Banská Bystrica – obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
Publikované
Obchodná verejná súťaž – Budova a príslušenstvo