Osoby

RB

Mgr. Richard Balko

vedúci oddelenia výkonu služby MsP
ĽB

Ľubica Balková

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: H, I, K
JB

Janka Balková

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: A, E, F, I, O, U, V, W
KB

PhDr. Kornélia Balogová

vedúca zariadenia
RB

Mgr. Roman Bečka

referent správneho konania
JB

Bc. Jozef Brezina

daňové exekučné konanie PO, konkurzy, osobné bankroty, reštrukturalizácie daňových konaní
EB

Mgr. Eva Bútorová, PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie

Katarína Čavojová

daň za ubytovanie, hazardné hry - odvody a iné s nimi súvisiace konania
Tic

Turistické informačné centrum

TIC Banská Bystrica
DC

Dušan Chrien

referent pre administratívu a hospodárenie MsP
HD

Hana Dlhošová

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: S, Š, Q, X, Y
LD

Libor Dorotovič

údržbár
RF
LF

Lucia Fleková

referentka pre ekonomiku a rozpočet
JG

Mgr. Jakub Gajdošík

1. zástupca primátora
ZG

Mgr. Zuzana Gajdošíková

vedúca oddelenia
ZG

Mgr. Zuzana Galátová

referentka objasňovania priestupkov a správneho konania
ZG

Ing.arch. Zuzana Gombalová

špecialistka architektka-urbanistka
DG

Mgr. Dominika Grešková

MG

Mgr. Miroslav Gúgľava

referent správneho konania
MH

Mgr. Michaela Halabuková

vedúca zariadenia
MH

Bc. Monika Halmiová

sekretárka 1. a 2. zástupcu primátora
VH

Valéria Havrlová

ZH
PhDr. Ivan Holík

PhDr. Ivan Holík

Hlavný kontrolór mesta
AH

Artúr Horváth

vrátnik-informátor
LH

Mgr. Lucia Horváthová

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: Br, J, P, Ru, Z
IH

Ingrid Hrudkayová

sekretárka prednostu mestského úradu
ZH

Ing.arch. Zuzana Hrušková

špecialistka architekt- urbanistka
KI

Mgr. Kateryna Ishchenko

referentka správneho konania
EJ

Erika Janíková

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: S, Š, V, Z, Ž
SK

Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie
AK
IK

Mgr. Ivana Konôpková

vedúca zariadenia
PK

Mgr. Pavel Koreň

vedúci riadenia inšpektorov MsP
MK

JUDr. Marica Koreňová

prednostka mestského úradu
MK

Martina Krajníková

sekretárka kancelárie primátora
IK
RK

Mgr. Rastislav Kubaliak

vedúci riadenia inšpektorov MsP
KK

Mgr. Kristína Kubšová

referentka pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
DL

Demjan Ladislav

referent
PL

Ing.arch. Peter Lapín

špecialista architekt-urbanista
EL

Ing. Edita Lattová

vedúca zariadenia
LL

Mgr. Lucia Lauková

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: A, B, C, Č, F, G, Ch
RL

Mgr. Renáta Liptaiová

vedúca zariadenia
ML

Miroslav Lombár

údržbár
PL

Peter Lopejský

vrátnik-informátor
DL

Ing. Diana Lunterová

asistentka náčelníka MsP
AM

Ing. Andrej Majling

vedúci oddelenia vnútornej správy MsP
MM

Ing. Martin Majling

2. zástupca primátora
IM

Ivan Mala

VM

Ing. arch. Vladimír Malec

špecialista architekt-urbanista
ZM

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora
EM

Erika Mazuchová

poplatok za komunálny odpad PO - množstvový zber - právnické osoby, podnikatelia, SZČO
ĽM

Mgr. Ľudovít Mišovic

vedúci riadenia inšpektorov MsP
VM

Viera Môciková

Ohlasovňa pobytu
MM
JM

Ing. Jozef Mrkva

referent
DM

PhDr. Danka Murgašová

vedúca zariadenia
JN

MUDr. Ján Nosko

primátor mesta
DO

Ing. Dominika Oceľová

referentka
PP

Mgr. Peter Pacek

poverený vedením oddelenia objasňovania priestupkov a správneho konania
BP

Ing. Bibiána Palušková

manažérka kybernetickej a informačnej bezpečnosti
MP

Ing. Miroslava Pašková

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: D, Ď, H, Km, Kn, Ž
MP

Mgr. Monika Pastuchová

vedúca kancelárie primátora
LP

Ing. Lucia Pavlíková

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: B okrem Br, C, Č, Ch - toho času na rodičovskej dovolenke, zastupuje ju p. Sochová
LP

Mgr. Lucia Pijáková

sekretárka kancelárie primátora
TP

Mgr. Terézia Pilková

poplatok za rozvoj, daňové exekučné konanie FO
VP

Mgr. Viliam Pischko

náčelník MsP
IP

Mgr. Ivana Plavá

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: G, L, N, T - toho času na rodičovskej dovolenke, zastupuje ju p. Ing. Rovňaníková
BP

Mgr. Bronislav Porteleky

vedúci riadenia kamerových systémov MsP
ER

Ing. Eleonóra Rafajová

referentka pre ochranu prírody a krajiny
ZR

Zuzana Rázgová

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: M, R okrem Ru
IR

Ing. Iveta Rovňaníková

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: G, L, N, T
ZR

Ing. Zuzana Ružinská

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: D, E, J, O, P, T, Q, X, Y
ES

Mgr. Eva Saktorová

Matričný úrad, ZPOZ

Silvia Šávoltová

referentka pre prevenciu

Katarína Šišková

daň za psa, daň za predajné automaty a evidencia psov

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka
ZS

Zdenka Sochová

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: B okrem Br, C, Č, Ch
JS

Ján Spodniak

referent objasňovania priestupkov a správneho konania
MS

Viera Štubňová

bezhotovostný platobný styk, dedičské konanie s väzbou na daňové konanie
MS

Michal Styk

exekučné konanie s väzbou na daňové konaniemunálny odpad

Ing. Gabriela Švercelová

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: K okrem Km a Kn
FT
ET

Erika Trojanová

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: L, M, N, R, U, W
JT

Mgr. Janka Trvalová

referentka
Kc&Sú

Klientske centrum – Stavebný úrad

Klientske centrum pre občanov
JV

Ing. Ján Vajdička

vrátnik - informátor
LV

Mgr. Lenka Vidová

daň za psa, daň za predajné automaty a evidencia psov - toho času na rodičovskej dovolenke, zastupuje ju p. Šišková
LV
MZ

Milan Zachar

údržbár
MZ

Margita Zamiešalová

pomocná sila