Osoby

RB

Mgr. Richard Balko

vedúci oddelenia výkonu služby MsP
ĽB

Ľubica Balková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko H, I, K vrátane SZČO
JB

Janka Balková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko A, E, F, I, O, U, V, W
KB

PhDr. Kornélia Balogová

vedúca zariadenia
JB

Ing. arch. Ján Barič

vedúci odboru
AB
AB

Ing.arch. Alena Bindzárová, PhD.

špecialistka architektka-urbanistka
EB
EB
JB

Bc. Jozef Brezina

správca exekučných daňových konaní, konkurzov a reštrukturalizácií v daňovom konaní
SB

Soňa Buknová

referentka

Katarína Čavojová

správca dane za ubytovanie, správa hazardných hier a odvodov
Tic

Turistické informačné centrum

TIC Banská Bystrica
HD

Hana Dlhošová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko S, Š, Q, X, Y
LD

Libor Dorotovič

údržbár
LD
JD

JUDr. Juraj Džmura

zástupca prednostky mestského úradu
IF
ĽF
JG

Mgr. Jakub Gajdošík

1. zástupca primátora
ZG

Mgr. Zuzana Gajdošíková

vedúca oddelenia
FG
IG
ZG

Ing.arch. Zuzana Gombalová

špecialistka architektka-urbanistka
DG

Mgr. Dominika Grešková

MH

Mgr. Michaela Halabuková

vedúca zariadenia
MH

Bc. Monika Halmiová

sekretárka 1. a 2. zástupcu primátora
ZH

Ing. Zuzana Holicová

referentka
PhDr. Ivan Holík

PhDr. Ivan Holík

Hlavný kontrolór mesta
AH

Artúr Horváth

vrátnik-informátor
LH

Mgr. Lucia Horváthová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko Br, J, P, Ru, Z
IH

Ingrid Hrudkayová

sekretárka prednostu mestského úradu
ZH

Ing.arch. Zuzana Hrušková

špecialistka architekt- urbanistka
EJ

Erika Janíková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko S, Š, V, Z, Ž vrátane SZČO
EJ

JUDr. Eleonora Ježeková

vedúca oddelenia
SK

Mgr. Soňa Kariková, Msc., PhD.

koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie
MK

Mária Kočišová

asistentka sociálnej práce, NKC KOMPaS
AK

Ing. Alena Kollárová

referentka
IK

Mgr. Ivana Konôpková

vedúca zariadenia
PK

Mgr. Pavel Koreň

vedúci riadenia inšpektorov MsP
MK

JUDr. Marica Koreňová

prednostka mestského úradu
SK
MK

Martina Krajníková

sekretárka Kancelária primátora
IK

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

vedúca odboru
RK

Mgr. Rastislav Kubaliak

vedúci riadenia inšpektorov MsP
KK

Mgr. Kristína Kubšová

referentka pre obstarávanie ÚPP a ÚPD
ĽK
DL

Demjan Ladislav

referent
PL

Ing.arch. Peter Lapín

špecialista architekt-urbanista
EL

Ing. Edita Lattová

vedúca zariadenia
LL

Mgr. Lucia Lauková

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko A, B, C, Č, F, G, Ch vrátane SZČO
ĽL

Ľubica Letková

referentka
ML

Miroslav Lombár

údržbár
PL

Peter Lopejský

vrátnik-informátor
DL

Ing. Diana Lunterová

asistentka náčelníka MsP
AM

Ing. Andrej Majling

vedúci oddelenia vnútornej správy MsP
MM

Ing. Martin Majling

2. zástupca primátora
IM

Ivan Mala

VM

Ing. arch. Vladimír Malec

špecialista architekt-urbanista
MM
ZM

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.

hovorkyňa primátora
EM

Erika Mazuchová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad množstvového zberu právnických osôb a podnikateľov
NM
PM

Mgr. Peter Michal

referent - špecialista GIS
ĽM

Mgr. Ľudovít Mišovic

vedúci riadenia inšpektorov MsP
JM

Ing. Jozef Mrkva

referent
DM

PhDr. Danka Murgašová

vedúca zariadenia
AN

Ing. Andrea Neupauerová, PhD.

referentka
JN

MUDr. Ján Nosko

primátor mesta
DO

Ing. Dominika Oceľová

referentka
JO

Ing. Jana Očenášová

vedúca oddelenia
JO

Ing. Jozef Oravkin

referent
PP

Mgr. Peter Pacek

poverený vedením oddelenia objasňovania priestupkov a správneho konania
BP

Ing. Bibiána Palušková

manažérka kybernetickej a informačnej bezpečnosti
MP

Ing. Miroslava Pašková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko D, Ď, H, Km, Kn, Ž
MP

Mgr. Monika Pastuchová

vedúca kancelárie primátora
MP
LP

Ing. Lucia Pavlíková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
IP

Mgr. Ingrid Pénzešová

správca dane z nehnuteľností právnických osôb a podnikateľov okrem SZČO
LP

Ing. Lucia Peťková

sekretárka Kancelária primátora
TP

Mgr. Terézia Pilková

správca poplatku za rozvoj a daňového exekučného konania
VP

Mgr. Viliam Pischko

náčelník MsP
IP

Mgr. Ivana Plavá

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
BP

Mgr. Bronislav Porteleky

vedúci riadenia kamerových systémov MsP
ER

Ing. Eleonóra Rafajová

referentka pre ochranu prírody a krajiny
ZR

Zuzana Rázgová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko M, R okrem Ru
MR

Ing. Martina Richnavská

referentka
IR

Ing. Iveta Rovňaníková

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko G, L, N, T
ZR

Ing. Zuzana Ružinská

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko D, E, J, O, P, T, Q, X, Y vrátane SZČO
ES

Mgr. Eva Saktorová

Matričný úrad, ZPOZ

Silvia Šávoltová

referentka pre prevenciu

Ing. Juraj Šipula

špecialista pre dopravu

Katarína Šišková

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov

Mgr. Ivana Šlenkerová

referentka
ZS

Zdenka Sochová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko B okrem Br, C, Č, Ch
ĽŠ

Ľubica Špaňová

špecialistka pre inžinierske siete
ZCS

Mgr. Zuzana Chrenková Srncová

referentka
MS

Mgr. Miroslav Strelec

editor Radničných novín

Ing. Michal Štúber

ochrana pred povodňami, ovzdušie

Viera Štubňová

správca zúčtovanie bezhotovostných platieb miestnych daní a odvodov
MS

Michal Styk

referent exekučných konaní miestnych daní a poplatku za komunálny odpad
PS
DMŠ

Ing. Gabriela Švercelová

správca platiteľov poplatku za komunálny odpad začínajúcich sa na priezvisko K okrem Km a Kn
ET

Erika Trojanová

správca daňovníkov dane z nehnuteľností fyzických osôb začínajúcich sa na priezvisko L, M, N, R, U, W vrátane SZČO
JT

Mgr. Janka Trvalová

referentka
Kc&Sú

Klientske centrum – Stavebný úrad

Klientske centrum pre občanov
JV

Ing. Ján Vajdička

vrátnik - informátor
LV

Mgr. Lenka Vidová

správca dane za psa, dane za predajné automaty a evidenciu psov
LV

Mgr. Lívia Vitaloš

referentka
MZ

Milan Zachar

údržbár
MZ

Margita Zamiešalová

pomocná sila