Osoby

RB

Mgr. Richard Balko

vedúci oddelenia výkonu služby MsP
ĽB

Ľubica Balková

daň z nehnuteľností FO vrátane SZČO - priezvisko začínajúce sa na: H, I, K
JB

Janka Balková

poplatok za komunálny odpad FO - priezvisko začínajúce sa na: A, E, F, I, O, U, V, W
KB

PhDr. Kornélia Balogová

vedúca zariadenia