Úradné sekcie

Referát krízového riadenia

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

  • 112 – jednotné číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)
  • 150 – Hasičský a záchranný zbor
  • 155 – Zdravotná záchranná služba (ohrozenie života a zdravia)
  • 158 (159) – Polícia (Mestská polícia) – (ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia)

Oznamy

Prílohy na stiahnutie