Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024
sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk/?volby-ep

 

  • Výlepné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Každej zaregistrovanej kandidujúcej politickej strane, politickému hnutiu alebo koalícii politických strán a politických hnutí (ďalej len “kandidujúci subjekt”) je v zmysle VZN 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica pridelená rovnomerná plocha, ktorá je označená číslom a názvom kandidujúceho subjektu na dvoch informačných stojanoch v hornej časti námestia SNP pred budovou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výlepné plochy sú sprístupnené, pre ich využitie platia jednotlivé ustanovenia VZN 6/2023.

Prílohy na stiahnutie