Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2020 o miestnych daniach a poplatku – zrušené

Číslo
15/2020
Schválené
8. decembra 2020
Vyhlásené
14. decembra 2020
Účinnosť od
1. januára 2021