Regionálny rozvoj

Administratívne kapacity UMR Banská Bystrica

Prehľad vyhlásených výziev pre UMR Banská Bystrica

Administratívne kapacity UMR Banská Bystrica (AK UMR BB) Vám predkladajú aktuálny prehľad vyhlásených výziev pre UMR Banská Bystrica z Programu Slovensko. V prípade, že máte k uvedeným výzvam vhodný projektový zámer, je možné ho odkonzultovať na oddelení implementácie projektov (ORA-IP). Projektový zámer je potrebné spracovať do formulára projektového zámeru.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým výzvam pre Program Slovensko nájdete na adrese: https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/

Prílohy na stiahnutie