Samospráva

Mestská polícia Banská Bystrica

Mestská polícia Banská Bystrica
159
– tiesňové volanie (telefón nonstop)

048/ 4330804 – stála služba (telefón nonstop)

E-mail: policia@banskabystrica.sk

Web: www.banskabystrica.sk , Facebook

Adresa:
Mestská polícia Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica


Mestská polícia
je tu v prvom rade pre občana a našou snahou je do budúcnosti zefektívňovať poskytované služby. Úlohou MsP nie je len pôsobiť represívne, ale najmä sa snažiť o preventívne pôsobenie. To znamená, radami prispievať k predchádzaniu zla, zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľstva v meste. Význam prevencie sme si v Mestskej polícii v Banskej Bystrici uvedomili už dávno. Ale nestačí si len niečo uvedomiť, je treba v tomto smere aj niečo urobiť.

Účelom je i vedieť poradiť občanom, dospelým, deťom, i mládeži vždy nájsť alternatívne riešenia pre ich problémy v oblasti vlastnej ochrany zdravia i majetku, ktorých realizácia nebude za cenu porušenia zákona a následne ich nechať sa rozhodnúť, ktorú z nich si vyberú. Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho a hlavne on bude mať z nej zisk. S našimi radami sme mysleli na všetky vrstvy občanov. Uvedomujeme si, že pomáhaním Vám, pomáhame vlastne i sami sebe.

Nakoľko príslušníci MsP nemôžu byť všade, veci sa často riešia na sťažnosti a podnety občanov. Opakovane však dochádza k situáciám, kedy občania požiadajú o našu pomoc, ktorá nespadá pod naše kompetencie. Z toho vznikajú aj konfliktné situácie a k takýmto nejasnostiam dochádza najmä z nevedomosti občanov o vykonávaní činnosti a právomociach MsP. Aby sme sa tomuto vyhli, radi Vás budeme informovať pomocou našej stránky, alebo na Facebooku.
(Archív starej internetovej stránky archiv.msp-bb.sk)

 

Prílohy na stiahnutie

Oznamy organizácie