Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené

Číslo
6/2022
Schválené
5. apríla 2022
Vyhlásené
5. apríla 2022
Účinnosť od
5. apríla 2022