Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 16/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2022 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené

Číslo
16/2022
Schválené
13. decembra 2022
Vyhlásené
20. decembra 2022
Účinnosť od
1. februára 2023