Samospráva

Voľby NR SR 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. z 8. júna 2023  vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR 2023

 

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Informácie k voľbám do Národnej rady SR sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk

 

Zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023 v meste Banská Bystrica

Zápisnica VO č.1
Zápisnica VO č.2
Zápisnica VO č.3
Zápisnica VO č.4
Zápisnica VO č.5
Zápisnica VO č.6
Zápisnica VO č.7
Zápisnica VO č.8
Zápisnica VO č.9
Zápisnica VO č.10
Zápisnica VO č.11
Zápisnica VO č.12
Zápisnica VO č.13
Zápisnica VO č.14
Zápisnica VO č.15
Zápisnica VO č.16
Zápisnica VO č.17
Zápisnica VO č.18
Zápisnica VO č.19
Zápisnica VO č.20
Zápisnica VO č.21
Zápisnica VO č.22
Zápisnica VO č.23
Zápisnica VO č.24
Zápisnica VO č.25
Zápisnica VO č.26
Zápisnica VO č.27
Zápisnica VO č.28
Zápisnica VO č.29
Zápisnica VO č.30
Zápisnica VO č.31
Zápisnica VO č.32
Zápisnica VO č.33
Zápisnica VO č.34
Zápisnica VO č.35
Zápisnica VO č.36
Zápisnica VO č.37
Zápisnica VO č.38
Zápisnica VO č.39
Zápisnica VO č.40
Zápisnica VO č.41
Zápisnica VO č.42
Zápisnica VO č.43
Zápisnica VO č.44
Zápisnica VO č.45
Zápisnica VO č.46
Zápisnica VO č.47
Zápisnica VO č.48
Zápisnica VO č.49
Zápisnica VO č.50
Zápisnica VO č.51
Zápisnica VO č.52
Zápisnica VO č.53
Zápisnica VO č.54
Zápisnica VO č.55
Zápisnica VO č.56
Zápisnica VO č.57
Zápisnica VO č.58
Zápisnica VO č.59
Zápisnica VO č.60
Zápisnica VO č.61
Zápisnica VO č.62
Zápisnica VO č.63
Zápisnica VO č.64
Zápisnica VO č.65
Zápisnica VO č.66
Zápisnica VO č.67
Zápisnica VO č.68
Zápisnica VO č.69
Zápisnica VO č.70
Zápisnica VO č.71
Zápisnica VO č.72
Zápisnica VO č.73
Zápisnica VO č.74
Zápisnica VO č.75
Zápisnica VO č.76
Zápisnica VO č.77
Zápisnica VO č.78

 

Prílohy na stiahnutie