Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica – zrušené

Číslo
13/2020
Schválené
8. decembra 2020
Vyhlásené
14. decembra 2020
Účinnosť od
1. februára 2021