Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2017 o zriadení Materskej školy, Bakossova 5, Banská Bystrica

Číslo
7/2017
Schválené
15. augusta 2017
Vyhlásené
16. augusta 2017
Účinnosť od
1. septembra 2017