Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2017, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenia mesta č. 57/1998, č. 191/2007 a č. 20/2008

Číslo
6/2017
Schválené
20. júna 2017
Vyhlásené
28. júna 2017
Účinnosť od
15. júla 2017