Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta Banská Bystrica

Číslo
3/2017
Schválené
21. marca 2017
Vyhlásené
28. marca 2017
Účinnosť od
15. apríla 2017