Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2018 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
7/2018
Schválené
24. apríla 2018
Vyhlásené
27. apríla 2018
Účinnosť od
15. mája 2018