Poslanci

Fončorda
Vladimír Ivan

Ing. Vladimír Ivan

Volebný obvod č. 5
Klub: Klub nezávislých poslancov
Diana Javorčíková

Mgr. Diana Javorčíková

Volebný obvod č. 5
Klub: Bystrica má na viac - predsedníčka
Hana Kasová

Ing. arch. Hana Kasová

Volebný obvod č. 5
Klub: Banskobystrická alternatíva - podpredsedníčka
Branislav Kováčik

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Volebný obvod č. 5
Klub: Klub nezávislých poslancov
Ružena Maťašeje

Mgr. Ružena Maťašeje

Volebný obvod č. 5
Klub: Klub nezávislých poslancov
Marek Modranský

Mgr. Marek Modranský

Volebný obvod č. 5
Klub: Klub nezávislých poslancov - podpredseda
Vladimír Sklenka

PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.

Volebný obvod č. 5
Klub: HLAS - sociálna demokracia, SME RODINA a nezávislí