Poslanci

Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka
Jozef Baláž

MUDr. Jozef Baláž

Volebný obvod č. 4
bez klubovej príslušnosti
Zuzana Podmanická

MUDr. Zuzana Podmanická

Volebný obvod č. 4
Klub: Klub nezávislých poslancov