Poslanci

Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka
Balaz Jozef

MUDr. Jozef Baláž

Volebný obvod č. 4
Klub Banskobystrická pravica - podpredseda
Cizmarova Katarina

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.

Volebný obvod č. 4
Nezaradená poslankyňa