Poslanci

Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš
Kasper Igor

Ing. Igor Kašper

Volebný obvod č. 7
Klub: HLAS - sociálna demokracia, SME RODINA a nezávislí - podpredseda
Milan Smädo

Milan Smädo

Volebný obvod č. 7
Klub: Klub nezávislých poslancov - predseda