Poslanci

Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš

Ing. Igor Kašper

Volebný obvod č. 7
Klub Banskobystrická pravica - podpredseda

Milan Smädo

Volebný obvod č. 7
Klub nezávislých poslancov - podpredseda