Poslanci

Rudlová, Sásová

Mgr. Jakub Gajdošík

Volebný obvod č. 3
Klub HLAS - sociálna demokracia - podpredseda

Doc. PhDr. Martin Klus PhD., MBA

Volebný obvod č. 3
Klub Banskobystrická pravica - predseda

Ing. Andrej Leitner

Volebný obvod č. 3
Klub Banskobystrická alternatíva

Ing. Milan Lichý

Volebný obvod č. 3
Klub Banskobystrická alternatíva

Ing. Martin Majling

Volebný obvod č. 3
Klub nezávislých poslancov

Mgr. Matúš Molitoris

Volebný obvod č. 3
Nezaradený poslanec

Mgr. Vladimír Pirošík

Volebný obvod č. 3
Klub Banskobystrická alternatíva

Ing. Michal Škantár

Volebný obvod č. 3
Klub HLAS - sociálna demokracia

Ing. Martin Turčan

Volebný obvod č. 3
Nezaradený poslanec