Poslanci

Radvaň
Karova Erika

Erika Karová

Volebný obvod č. 6
Nezaradená poslankyňa
Ondras-Marek

Mgr. Marek Ondráš

Volebný obvod č. 6
Nezaradený poslanec
Priehodova-Ludmila

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Volebný obvod č. 6
Klub Banskobystrická alternatíva