Poslanci

Radvaň

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký CSc.

Volebný obvod č. 6
Klub HLAS - sociálna demokracia

Erika Karová

Volebný obvod č. 6
Nezaradená poslankyňa

Vladimír Moravčík

Volebný obvod č. 6
Klub nezávislých poslancov