Poslanci

Radvaň

Erika Karová

Volebný obvod č. 6
Nezaradená poslankyňa

Mgr. Marek Ondráš

Volebný obvod č. 6
Nezaradený poslanec

Ing. arch. Ľudmila Priehodová

Volebný obvod č. 6
Klub Banskobystrická alternatíva