Poslanci

Radvaň
Erika Karová

Erika Karová

Volebný obvod č. 6
Klub: Bystričania
Roman Miškár

Roman Miškár

Volebný obvod č. 6
Klub: Klub nezávislých poslancov
Patrik Trnka

Mgr. Patrik Trnka

Volebný obvod č. 6
Klub: Klub nezávislých poslancov