Poslanci

Majer, Uhlisko, Senica a Šalková

PhDr. Marcel Pecník

Volebný obvod č. 2
Klub SMER-SD, SNS

Ing. Martin Úradníček

Volebný obvod č. 2
Klub Banskobystrická alternatíva