Poslanci

Majer, Uhlisko, Senica a Šalková
Pecnik Marcel

PhDr. Marcel Pecník

Volebný obvod č. 2
Klub: Bystričania - podpredseda
Luboš Vrbický

Ing. Ľuboš Vrbický

Volebný obvod č. 2
Klub: Bystrica má na viac