Poslanci

Majer, Uhlisko, Senica a Šalková

PhDr. Marcel Pecník

Volebný obvod č. 2
Nezaradený poslanec

Ing. Martin Úradníček

Volebný obvod č. 2
Klub Banskobystrická alternatíva - predseda