Školstvo

Základné školy

Základné školy na území mesta Banská Bystrica

Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Základná škola / Adresa Telefón Riaditeľ Internet E-mail
1. ZŠ s MŠ Jána Bakossa,
Bakossova 5
048/4153301 Mgr. Janka Danihlíková webstránka skola@zsbakbb.edu.sk
2. Ďumbierska 17 048/4141587 PaedDr. Patrik Ferianc webstránka riaditel@zsdumbb.sk
3. Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12 048/4131573 Mgr. Milan Pápay webstránka milanpapay@zsjgtbb.sk
4. Golianova 8 048/4145385 PaedDr. Peter Zlevský webstránka zsgolianova@gmail.com
5. Moskovská 2 048/4231834, 0903536590 Mgr. Marta Melicherová webstránka riaditel@zsmosbb.sk
6. Pieninská 27 048/4173258 PaedDr. Janka Prisažná webstránka zspieninska@gmail.com
7. ZŠ s MŠ Radvanská 1 048/4161927 Mgr. Katarína Príbojová webstránka skolaradvan@skolaradvan.sk
8. Sitnianska 32 048/4170686 Mgr. Boris Cipov, PhD. webstránka skola@zssitnianska.sk
9. Spojová 14 048/4230390 Mgr. Šárka
Kováčová
webstránka sekretariat@zsspojbb.sk
10. Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8 048/4125950 Mgr. Katarína Števčinová webstránka skola@zsssvbb.sk
11. Základná škola Slovenského národného povstania, Trieda SNP 20 048/4144722 Mgr. Sergej Čabala webstránka zs.snp20@zssnpbb.sk

 

Súkromné základné školy na území mesta Banská Bystrica

Základná škola Adresa Zriaďovateľ
1. Súkromná základná škola Dráčik Mládežnícka 51, Banská Bystrica Mgr. Tibor Šabo,
Tulská 28, Banská Bystrica
2. Základná škola U Filipa Ružová 14, Banská Bystrica Ing. Juraj Droppa,
Haškova 18, Banská Bystrica
3. Súkromná základná škola Lazovná 6, Banská Bystrica Kreatívne centrum, Nám. SNP 7,
Banská Bystrica
4. Súkromná základná škola SPEAK Kuzmányho 19, Banská Bystrica Jazyková škola SPEAK, spol.s.r.o, Kuzmányho 19, Banská Bystrica
5. Súkromná základná škola Banskobystrická Ružová 15B, Banská Bystrica 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium s.r.o., Ružová 15 B, Banská Bystrica

 

Cirkevné základné školy na území mesta Banská Bystrica

Základná škola Adresa Zriaďovateľ
1. Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Nám. Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica Rímskokatolícka cirkev,
biskupstvo Banská Bystrica
2. Základná škola Narnia Okružná 2, Banská Bystrica Zbor cirkvi bratskej,
Hurbanova 2, Banská Bystrica

 

Špeciálne základné školy na území mesta Banská Bystrica

Základná škola Adresa Zriaďovateľ
1. Špeciálna základná škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica
2. Základná škola pri zdravotníckom zariadení Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1,  Banská Bystrica

Základná umelecká škola na území mesta Banská Bystrica

Zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Základná škola Adresa Telefón Riaditeľ E-mail
1. Základná umelecká škola J. Cikkera Štefánikovo
nábrežie 6
048/285 80 31 Mgr. art. Martin Kašša, dis. Art. kassa.zusjc@gmail.com

 

Súkromné základné umelecké školy na území mesta Banská Bystrica

Základná škola Adresa Zriaďovateľ
1. Súkromná umelecká základná škola
Róberta Tatára
Okružná 2, Banská Bystrica Róbert Tatár,
Podháj 26, 974 01 Banská Bystrica
2. Súkromná základná umelecká škola LAVUTA Magurská 14, Banská Bystrica Občianske združenie Lavuta,
Kráľovoholská 6, Banská Bystrica