Aktuality

Mesto pod Urpínom nemá dostatok ubytovacích kapacít pre Ukrajincov

KOncert pre Ukrajinu 2

Banská Bystrica aktuálne nemá kde ubytovať ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny. Vyzýva všetkých obyvateľov mesta, ako aj z blízkeho okolia, pokiaľ majú možnosť, aby boli v tejto veci nápomocní a kontaktovali samosprávu.   

Vedenie mesta si uvedomuje, že situácia je pre ukrajinských odídencov zložitá a komplikovaná. Samospráva má snahu pomôcť im, aby sa v Banskej Bystrici napriek tomu, že je pre nich neznáma, cítili dobre a mali pocit, že sú v priateľskom prostredí. „Denne prichádza do nášho mesta mnoho ľudí, najmä matky s deťmi, nakoľko vojna im berie domov. Snažíme sa vytvoriť pre nich aspoň malý pocit bezpečia,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Od začiatku vojnového konfliktu mestská samospráva zabezpečuje pre ľudí z Ukrajiny, okrem iného aj ubytovanie. Doterajšie kapacity sú však už naplnené a pri príchode ďalších, ich nebude mať mesto kde umiestniť. „Naša databáza ubytovacích kapacít zostala v súčasnosti prázdna. V najbližšom období očakávame prílev početnej skupiny ľudí z Ukrajiny. V tejto chvíli nemáme skutočne žiadne voľné miesto, kde by sme im mohli ponúknuť strechu nad hlavou. Situáciu, ktorá je mimoriadne vážna, riešime aj v koordinácii s Banskobystrickým samosprávnym krajom,“ dopĺňa Ján Nosko.

Opätovne prosíme všetky Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktorí majú voľné rodinné domy, byty, chaty, príp. iné priestory, ktoré sú vhodné na ubytovanie a sú ochotní ich poskytnúť, aby nám dali vedieť a kontaktovali nás na e-mailovej adrese ic@banskabystrica.sk.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora