Aktuality

Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi

Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi

V Cikkerovej sieni historickej radnice zorganizovalo dnes mesto Banská Bystrica uvítacie stretnutie pre matky s deťmi z Ukrajiny, ktorí utiekli zo svojich domovov pred vojnovým konfliktom. Cieľom bolo poskytnúť im všetky dôležité informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, zamestnania, školstva, psychologickej pomoci či  voľnočasových aktivít.

Samospráva pripravila pre všetkých Ukrajincov, ktorí našli dočasný domov v Banskej Bystrici priateľské stretnutie. Práve budova historickej radnice na Námestí SNP sa stala kontaktným  miestom.

„Chceme byť všetkým ukrajinským susedom v tejto zložitej a komplikovanej situácii nápomocní. Je dôležité, aby sa cítili u nás dobre a mali pocit, že sú medzi priateľmi, aj keď sa ocitli v úplne cudzom meste,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Na informačné stretnutie boli prizvaní zástupcovia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Centra dobrovoľníctva, cudzineckej polície, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

„Prvým krokom je osobná návšteva oddelenia cudzineckej polície a požiadanie o štatút dočasného útočiska. Pri vypisovaní čestného vyhlásenia sú nápomocní dobrovoľníci, vďaka ktorým sú odstránené prípadné komplikácie spôsobené jazykovou bariérou. Proces žiadosti o dočasné útočisko je rýchly a jednoduchý, netreba sa toho báť. Po poskytnutí dočasného útočiska a vydania dokladu „odídenec“ sa následne môžete týmto dokladom preukázať napríklad pri hľadaní zamestnania alebo pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Dôležité je zdôrazniť, že vám neodnímame doklady, cestovný pas. Sme pripravení kedykoľvek pomôcť. Pracujeme nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ hovorí Tomáš Mikloš, riaditeľ Oddelenia cudzineckej polície v Banskej Bystrici.

„Detská nemocnica poskytne zdravotnú starostlivosť každému dieťaťu vo veku 0-18 rokov.  Akútna starostlivosť je poskytovaná bezplatne a to v režime 24/7. Ak sa vyskytne zdravotný problém, netreba váhať, ale prísť do nemocnice. Je to vždy jednoduchšie ako vysvetľovanie po telefóne – aj kvôli jazykovej bariére. V nemocnici pracuje niekoľko ľudí pôvodom z Ukrajiny a pri komunikácii s pacientmi sú veľmi nápomocní,“ dopĺňa Jana Petríková z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica. V Rooseveltovej nemocnici bola zriadená telefonická linka s ukrajinsky hovoriacim operátorom.

Svoju ochotu pomôcť prejavilo už od začiatku aj Centrum dobrovoľníctva, ktoré koordinuje ochotných ľudí nielen v meste, ale v celom Banskobystrickom kraji. V Záhrade – Centre nezávislej kultúry vytvorili otvorený neformálny priestor, kde môžu ľudia z Ukrajiny prísť a nájsť užitočné informácie.

„Od 1. marca schválila Vláda Slovenskej republiky dočasné útočisko Ukrajincov na území Slovenskej republiky do konca roka 2022. Ukrajinec po získaní dokladu tzv. odídenca získava v aktuálnej mimoriadnej situácii rovnaké práva a podmienky ako Slováci, či už ide o hľadanie si zamestnania alebo vyplatenie príspevkov tým, ktorí sú v hmotnej núdzi. Všetky informácie sú dostupné aj v ukrajinskom jazyku na tejto stránke,“ hovorí Tomáš Gbúr, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici zriadilo krízovú linku, ktorá slúži ako pomoc ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine, ako aj všetkým žiakom a študentom, pedagógom, rodičom i  odborným zamestnancom škôl. Slúži denne v čase od 8:00  do 19:00 hod. na telefónnom čísle: +421 911 269 300.

„Uvažujeme aj o zaradení služby, kde by sa zamestnanci nášho zariadenia starali o deti, ktorých rodičia si potrebujú vybaviť akékoľvek osobné či úradné záležitosti. Zároveň chceme poskytnúť pre žiakov základných a stredných škôl poradenstvo v oblasti ich ďalšieho vzdelávania,“ hovorí Ľubomír Tichý, riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici.

Samospráva sa bude snažiť v prvom rade umiestniť do materských škôl deti v predškolskom veku. Pokiaľ by sa miesta uvoľnili, budú prijímané aj deti v nižšom veku. Či už ide o materské alebo základné školy, mesto sa bude snažiť nájsť voľné kapacity v blízkosti miesta dočasného pobytu ukrajinských rodín.

„Som presvedčený, že v zložitých situáciách sa dokážu  ľudia spojiť. Je to prirodzené a ľudské. Koniec koncov to, ako sa správame k tým, ktorí potrebujú pomoc, je vizitkou nášho mesta.  Chcem, aby sa tu ľudia z Ukrajiny cítili, napriek náročnému obdobiu, ako doma. Verím, že situácia sa čo najskôr vyrieši a všetci budeme žiť v pokoji a bez strachu z vojnového konfliktu,“ uzatvára Ján Nosko.

Všetky dôležité a aktualizované informácie sú dostupné na webovej stránke mesta v sekcii Pomoc pre Ukrajinu. Informácie o možnosti poskytnutia ubytovania pre prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny, alebo akejkoľvek inej pomoci je možné nahlasovať na e-mailovej adrese ic@banskabystrica.sk. Zároveň je k dispozícii stála služba mestskej polície na telefónnom čísle 048/4330804, ktorá je pripravená pomôcť prakticky kedykoľvek.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria