Aktuality

Ukrajincov v Banskej Bystrici pribúda, mesto podáva pomocnú ruku aj naďalej

Pomoc pre Ukrajinu

Samospráva sa od vypuknutia vojnového konfliktu snaží pomáhať ľuďom priamo na Ukrajine, ale aj tým, ktorí postupne prichádzajú do nášho mesta. Vytvorili sme pre nich kontaktné miesto na radnici, doposiaľ slúžiace ako jediný hotspot v Banskej Bystrici. Zriadili sme databázu ubytovacích možností, zabezpečili bezplatnú dopravu MHD, teplú stravu a vyhlásili finančnú i materiálnu zbierku. Zároveň pre nich pripravujeme informačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré sú poskytované zadarmo. Do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli prijaté prvé deti a niektorým Ukrajincom sa už podarilo nájsť aj zamestnanie.

Zatiaľ čo sa začiatkom marca v Banskobystrickom kraji nachádzalo vyše 500 ľudí z Ukrajiny, dnes je to už viac ako 2 800 odídencov. Niektorí z nich Banskou Bystricou len prechádzajú, iní tu plánujú zostať.

„K dnešnému dňu si v Banskej Bystrici našlo zamestnanie 18 ľudí ukrajinského pôvodu. Ide o pomocných pracovníkov v kuchyni, v drevárskom priemysle, odborných strojárov, upratovačku či manikérku.  O možnosti vyplatenia štátnych sociálnych dávok sa doposiaľ informovalo 191 Ukrajincov,“ hovorí Zuzana Bartkovičová, vedúca Oddelenia služieb pre občana Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici.

Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo zapísaných 11 detí, základné školy prijali 45 žiakov a do súkromných škôl bolo prijatých 23 detí. Dnes sa uskutočnilo v priestoroch historickej radnice na Námestí SNP informačné stretnutie, určené pre ukrajinských rodičov.

„Všetkým, ktorí chcú zapísať svoje deti do našich školských zariadení, sme poskytli dôležité informácie týkajúce sa zápisu. Zároveň sme odprezentovali možnosti pokračovania v štúdiu na školách v Ukrajine online formou prostredníctvom dostupných aplikácií a programov,“ dopĺňa Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu.

Samospráva na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v stredu, 16. marca 2022 vyčlenila 30 tisíc eur z mestského rozpočtu, ktoré sú určené práve na pomoc Ukrajine. Z finančných prostriedkov bolo doteraz zakúpené vybavenie do núdzového zariadenia v telocvični ZŠ s MŠ Jána Bakossa, zabezpečené upratovacie práce i personál, ktorý pomáhal s triedením, ukladaním a dezinfikovaním vyzbieranej materiálnej pomoci v priestoroch mestského úradu. Súčasťou je aj zakúpenie a rozvoz teplej stravy ľudom, ktorí sú ubytovaní v zariadeniach, bez možnosti variť si. Dňa 3. marca začalo mesto rozvážať prvých 37 obedov, dnes je to 136 porcií.

„Od samého začiatku sa snažíme byť našim ukrajinským priateľom nápomocní. Mysleli sme na to, čo by mohli po príchode do nášho mesta potrebovať – ubytovanie, stravu, materiálnu pomoc a v neposlednom rade, dostať základné informácie. Nevieme, do akej miery budú refundované naše náklady zo strany štátu, ale napriek tomu to robíme nezištne a so srdcom. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podali pomocnú ruku ľudom z Ukrajiny,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Vzhľadom na to, že evidujeme viacero individuálnych iniciatív, ktoré v snahe pomôcť poskytujú prepravu ľudí z ukrajinských hraníc do Banskej Bystrice, prosíme, aby sem vozili len takých Ukrajincov, ktorí tu majú zabezpečené ubytovanie. Trvalé ubytovanie poskytujú súkromné a právnické osoby vo svojich vlastných dostupných kapacitách, ktoré nahlasujú prostredníctvom e-mailovej adresy ic@banskabystrica.sk. Núdzovo sa budú môcť ubytovať v priestoroch telocvične Gymnázia Andreja Sládkoviča na Komenského 18, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj ako dočasné útočisko. Neobmedzená 24-hodinová prevádzka pre 70 ľudí je vybavená posteľami, hygienickými potrebami, a podľa potreby bude dopĺňaná balenými potravinami, čajom, kávou i ďalším. Ako záložné núdzové bývanie bude slúžiť aj telocvičňa ZŠ s MŠ na Bakossovej ulici zriadená mestom, ktorej kapacita je 50 voľných miest.

Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke mesta v sekcii Pomoc pre Ukrajinu.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora