Aktuality

Obyvatelia môžu opäť podať pomocnú ruku, mesto vyhlasuje ďalšiu zbierku

Pomoc pre Ukrajinu

Od pondelka, 4. apríla 2022 bude v čase od 15:00 do 18:00 hod. vestibul Mestského úradu v Banskej Bystrici opäť miestom, kde budú môcť všetci Banskobystričania a Banskobystričanky, ale aj ľudia z okolitých miest i obcí priniesť predovšetkým trvanlivé potraviny. Vítané sú aj hygienické potreby, lekárske pomôcky, drogéria či detské plienky. Nosiť je možné takmer všetko okrem oblečenia. Pomoc pošleme do ukrajinského mesta Užhorod, odkiaľ ju logistické centrum distribuuje do miest, kde je potrebná najviac. Verejná zbierka potrvá do piatka, 8. apríla 2022. 

Myšlienka vyhlásiť prvú verejnú zbierku vznikla práve vďaka iniciatívnym a aktívnym ľuďom, ktorí od vypuknutia vojnového konfliktu prejavovali veľký záujem pomôcť. Preto samospráva zorganizovala od 26. do 27. februára 2022 zbierku, počas ktorej bol mestský úrad plný oblečenia, obuvi, drogérie, detských hračiek, kočíkov a pod. Materiálna pomoc bola prerozdelená medzi osoby, ktoré na území Banskej Bystrice ubytúvali Ukrajincov, časť putovala priamo na Ukrajinu a zvyšok vytriedených vecí mesto presunulo do zberného miesta na Komenského ulici v priestoroch veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.

Naše priateľské mesto Sumy, ako jedno z prvých, ktoré bolo ostreľované ruskou armádou, sa na nás obrátilo s prosbou o pomoc. V jeho obytných štvrtiach boli po vojenských útokoch zničené a poškodené domy, zranení ľudia, v oblasti nefungovala základná infraštruktúra a obyvatelia zostali bez zásob liekov i potravín. Následne sme vyhlásili v dňoch 12. a 13. marca 2022 potravinovú zbierku. Kamión plný sušeného dojčenského mlieka, detskej výživy,  strukovín, cestovín, sterilizovanej zeleniny a pod., bol vyslaný do Užhorodu, odkiaľ humanitárna pomoc smerovala priamo do ukrajinského mesta Sumy.

„Chcem sa ešte raz poďakovať všetkým ľuďom, ktorí podali pomocú ruku. Sú to nezištní obyvatelia, ale aj zamestnanci mestského úradu, dobrovoľníci, príslušníci mestskej polície či banskobystrické spoločnosti DOKA a Medical Logistic, vďaka ktorým by sa celý proces nepodarilo zrealizovať. Pomoci nikdy nie je dosť, preto verím, že jej bude dostatok aj v najbližších dňoch,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Do vestibulu mestského úradu bude počas nasledujúceho pracovného týždňa v čase od 15:00 do 18:00 hod. možné priniesť akékoľvek trvanlivé potraviny, jedlo pre deti, plienky pre dospelých, detské plienky, drogistický tovar či čistiace prostriedky. Vítané je takmer čokoľvek, čo by mohlo dospelým i deťom z Ukrajiny pomôcť. Plne dostatkovým je oblečenie a obuv, ktoré momentálne nie sú potrebné.

„Ak to bude možné, vyzbieranú pomoc by sme zaniesli do mesta Černihiv, kde sú obyvatelia bez elektriny, tepla a vody. V prípade, že na to nebudú vhodné podmienky, zavezieme ju tam, kde vieme, že s istotou príde. Sme veľmi vďační, za obrovskú pomoc, ktorú Slováci prejavili. Ak je to v ich silách, prosíme ich, aby tak robili aj naďalej,“ dopĺňa Sofiia Barvinska, koordinátorka ukrajinskej pomoci na MsÚ v Banskej Bystrici.

Pripomíname, že stále prebieha finančná zbierka pre ľudí z ukrajinského mesta Sumy. Posielať príspevky môže ktokoľvek, aj s možnosťou uvedenia mena, priezviska alebo obchodného mena prispievateľa v správe, na osobitný účet dobrovoľnej zbierky vedený v ČSOB v tvare: IBAN: SK15 7500 0000 0040 1935 5408, variabilný symbol: 24022022.

Zároveň môžu ľudia pomôcť napríklad aj zakúpením tzv. polievky mieru v banskobystrickej prevádzke Soupculture Banská Bystrica na Kapitulskej ulici osobne, alebo prostredníctvom donáškovej služby. Predplatená polievka nadobudne formu poukazu, ktorý obdržia Ukrajinci po preukázaní sa štatútu dočasného útočiska.

Pomocnú ruku Ukrajincom v núdzi poskytli aj prevádzky Cechu hostinských, ktorí prichádzajúcim ľuďom poskytli kupóny na vybrané jedlá či nápoje. Následne ich mesto Banská Bystrica distribuuje najmä tým, ktorí nemajú podmienky na to, aby si stravu mohli zaobstarať sami.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora