Mestská Spolupracovňa

Verejné stretnutia spolupracovne

Stretnutia 2023

Stretnutie 20.3. 2023 / Spoločné hľadanie riešení pre transparentné a udržateľné financovanie športu v BB

 

Stretnutia – obdobie november 2022 – december 2022

Stretnutie 24.11.2022 / Aká je vízia Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici v novom volebnom období?

 

Stretnutie 29.11.2022 /Aký má byť mestský rozpočet v časoch krízy?

 

Stretnutie 7.12. 2022 /Aký je ďalší postup pri návrhu a výberu projektov IÚS?

 

Stretnutie 14.12.2022 /Kam smeruje participatívny rozpočet v našom meste?

 

Stretnutia – obdobie november 2021 – Júl 2022

  • V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia Banskej Bystrici sa v rámci mestskej spolupracovne (pôvodne platformy pre Otvorené vládnutie), od novembra 2021 do júla 2022 zrealizovalo spolu 6 verejných stretnutí.
  • Výstupy stretnutí