Rada SPOLUPRACOVNE

V rámci SPOLUPRACOVNE vznikla „Rada“ SPOLUPRACOVNE BB. Úlohou členov a členiek rady je radiť a pomáhať Iniciatíve pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni v Banskej Bystrici, ktorú tvorí Mesto Banská Bystrica a partnerské občianske organizácie (v aktívnom zastúpení Dialogue Centre n.o.).

Členovia Rady SPOLUPRACOVNE boli obsadzovaní na základe výberu mesta Banská Bystrica v súčinnosti s koordinátormi/ koordinátorkami Otvoreného vládnutia s ohľadom na výberové kritériá:

  • ľudia s ochotou proaktívne rozvíjať agendu Otvoreného vládnutia aj nad rámec akčných plánov Otvoreného vládnutia
  • ľudia s nastavením a schopnosťami pre konštruktívny dialóg a spoluprácu (rešpekt k ostatným názorom, aktívne počúvanie, aktívna podpora kvality dialógu a dôvery v rade)
  • ľudia s aktívnym prístupom (tvorivosť, proaktivita, angažovanosť, časová kapacita a flexibilita)
  • ľudia s predchádzajúcou dobrou spoluprácou s MsÚ, ideálne  v rámci OGP

Členovia Rady SPOLUPRACOVNE – zoznam