Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Akčné plány otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici

Podmienkou členstva nášho mesta v medzinárodnej Iniciatíve pre Otvorené vládnutie je  tvorba, implementácia a vyhodnocovanie Akčných plánov otvoreného vládnutia Banskej Bystrice (ďalej ako AP OV BB). 

 

2. Akčný plán otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2024 -2027

Proces tvorby:

 • zber a spracovanie dát 2. Akčného plánu otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2024 /2027 (ďalej ako  AP OV BB 24/27) – jún 23 – december 23
 • spracovanie AP OV BB 24/27 a jeho odovzdanie centrále Otvoreného vládnutia na lokálnej úrovni v Bruseli – január 24
 •  prezentácia AP OV BB 24/27 – február 24

Pri tvorbe AP OV BB 24/27 sa zameriavame najmä na vyhodnocovanie doterajších aktivít otvoreného vládnutia a priorizáciu už zozbieraných podnetov a návrhov opatrení, ktoré sme získali prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu pri tvorbe stratégie otvoreného vládnutia, resp. Mapy otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2030

Tvorba AP OV BB 24/27 je  prepojená s tvorbou akčného plánu v rámci projektu „Agenti koexistencie“, ktorého záväzky budú integrované do AP OV BB 24/27.  

Prehľad participatívnych aktivít k tvorbe AP OV BB 24/27: 

 1. Vyhodnocovanie doterajších aktivít OV a priorizácia možných opatrení s vedením MsÚ (jún 23) / Výstup stretnutia
 2. Interné raňajky – vyhodnocovanie doterajších aktivít OV a priorizácia možných opatrení AP OV s odborníkmi MsÚ (jún 23) / Výstup stretnutia
 3. Stretnutie Rady spolupracovne – vyhodnocovanie doterajších aktivít OV a priorizácia možných opatrení AP OV s členmi Rady Spolupracovne (jún 23) / Výstup stretnutia
 4. Stretnutie Rady spolupracovne – dopĺňanie a priorizácia možných opatrení AP OV s členmi Rady Spolupracovne (október 23) /Zápis zo stretnutia
 5. Workshop s verejnosťou na Human Fore – zbieranie podnetov od verejnosti (november 23) /Výstup stretnutia 
 6. Dopĺňanie a priorizácia možných opatrení AP OV s členmi  s vedením MsÚ – (december 23)
 7. Interné raňajky – dopĺňanie a priorizácia možných opatrení AP OV s odborníkmi MsÚ (december 23) 
 8. Verejné stretnutie – prezentácia návrhu opatrení AP OV, dopĺňanie návrhu opatrení s verejnosťou  (december 23) /Zápis zo stretnutia /Výstup stretnutia

 

 


 

1. Akčný plán otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2021 – 2022

Cieľom 1. akčného plánu otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2021-2022  bolo zoznámiť sa s otvoreným vládnutím, skvalitniť systém využívania princípov otvoreného vládnutia v rámci vybraných procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici a posilniť zručnosti a postoje zamestnancov úradu k podpore rozvoja otvorenej samosprávy a podporiť kontinuálnu a systematickú prácu na rozvíjaní stratégie otvoreného vládnutia Banskej Bystrici.

Výstupy implementácie Akčného plánu otvoreného vládnutia 2021/2022

Mapa Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Členovia pracovnej skupiny tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Participatívny proces tvorby tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia

Odporúčania krátkodobých cieľov otvoreného vládnutia

Mestská Spolupracovňa

 

 

Prílohy na stiahnutie