Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Akčný plán a stratégia OGP

Implementačné obdobie 1. akčného plánu otvoreného vládnutia v samospráve Banská Bystrica je od 8/2021 – 12/2022

Cieľom akčného plánu  je zoznámiť sa s otvoreným vládnutím a skvalitniť systém využívania princípov otvoreného vládnutia v rámci vybraných procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Dôraz je kladený na oblasti, ktoré sú kľúčové pre obyvateľov, napr. plánovanie verejných priestranstiev, tvorba rozvojových stratégií a koncepcií, environmentálny rozvoj. Cieľom akčného plánu je takisto posilniť zručnosti a postoje zamestnancov úradu k podpore rozvoja otvorenej samosprávy a podporiť kontinuálnu a systematickú prácu na rozvíjaní stratégie otvoreného vládnutia Banskej Bystrici.

Výstupy implementácie Akčného plánu otvoreného vládnutia 2021/2022

Mapa Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Členovia pracovnej skupiny tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Participatívny proces tvorby tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia

Odporúčania krátkodobých cieľov otvoreného vládnutia

Mestská Spolupracovňa

 

 

Prílohy na stiahnutie