Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Akčný plán a stratégia OGP

Implementačné obdobie 1. akčného plánu otvoreného vládnutia v samospráve Banská Bystrica je 1 rok (8/2021 – 8/2022).

Cieľom akčného plánu počas ročného obdobia je zoznámiť sa s procesom otvoreného vládnutia a nastaviť systém využívania princípov otvoreného vládnutia, v rámci vybraných procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici. Dôraz bude kladený na oblasti, ktoré sú kľúčové pre obyvateľov, napr. územné plánovanie, tvorba rozvojových stratégií a koncepcií, vrátane environmentálneho rozvoja.

Cieľom akčného plánu je takisto posilniť zručnosti, schopnosti a postoje zamestnancov úradu k podpore rozvoja otvorenej samosprávy a podporiť kontinuálnu a systematickú prácu na rozvíjaní stratégie otvoreného vládnutia Banskej Bystrici.

Implementácia AP OV, Online Whiteboard for Visual Collaboration (miro.com)

Prílohy na stiahnutie