Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Mestská Spolupracovňa

Splupracovňa

Mestská SPOLUpracovňa je priestor …, 

  • ktorý víta všetkých – obyvateľov, odborníkov MsÚ či vedenie mesta,
  • v ktorom sa posilňuje partnerstvo a rovnosť obyvateľov, aj zástupcov mesta,
  • kde sa počúvame a rozprávame o aktuálnych mestských témach a o všetkom, čo nás v meste teší a trápi,
  • kde sa rodí kolektívna inteligencia mesta, ktorá prispieva ku kvalitným verejným službám, rozvoju, k bystrejšej a priateľskejšej Banskej Bystrici.

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvorila samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – mestskú Spolupracovňu. Jej cieľom je prepojiť širokú verejnosť ale aj odborníkov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce v rámci dôležitých mestských tém, rozvoju mesta a aktuálnych projektoch. Priestor na dialóg by mal byť dlhodobou súčasťou každej samosprávy, ktorá myslí inovatívne a uvedomuje si dôležitosť kolektívnej inteligencie.

SPOLUpracovňa Banská Bystrica – koncept