Zasadnutia

Všetky zasadnutia

22. 05. 2019
VO č. 6, pozvánka na zasadanie VMČ 22.5.2019
21. 05. 2019
VO č. 3, pozvánka na zasadanie VMČ 21.5.2019
14. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 14.5.2019
07. 05. 2019
VO č. 6, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Radvaň 7.5.2019
06. 05. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Rakytovce 6.5.2019
24. 04. 2019
VO č. 3, zápis zo zasadania Občianskej rady Rudlová-Sásová I 24.4.2019
16. 04. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania VMČ 16.4.2019
16. 04. 2019
VO č. 5, pozvánka na zasadanie VMČ 16.4.2019
11. 04. 2019
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, pozvánka na zasadanie 11. 4. 2019
11. 04. 2019
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, zápis zo zasadania 11.4.2019
04. 04. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania VMČ 3. 4. 2019
03. 04. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 3.4.2019
03. 04. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania VMČ č. 7 3. 4. 2019
02. 04. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 2.4.2019
27. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania VMČ 27. 3. 2019
27. 03. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
26. 03. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania VMČ 26.3.2019
20. 03. 2019
VO č. 6, zápis zo zasadania VMČ 20. 3. 2019
18. 03. 2019
VO č. 1, pozvánka na zasadanie VMČ 18.3.2019