Všetky zasadnutia

16. 04. 2019
VO č. 5, pozvánka na zasadanie VMČ 16.4.2019
11. 04. 2019
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, pozvánka na zasadanie 11. 4. 2019
11. 04. 2019
Komisia MsZ pre modernú samosprávu a mestské časti, zápis zo zasadania 11.4.2019
04. 04. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania VMČ 3. 4. 2019
03. 04. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania Občianskej rady Fončorda 3.4.2019
03. 04. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania VMČ č. 7 3. 4. 2019
02. 04. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 2.4.2019
27. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania VMČ 27. 3. 2019
27. 03. 2019
VO č. 7, pozvánka na zasadanie Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
27. 03. 2019
VO č. 7, zápis zo zasadania Občianskej rady Pršianska Terasa 27.3.2019
26. 03. 2019
VO č. 5, zápis zo zasadania VMČ 26.3.2019
20. 03. 2019
VO č. 6, zápis zo zasadania VMČ 20. 3. 2019
18. 03. 2019
VO č. 1, pozvánka na zasadanie VMČ 18.3.2019
18. 03. 2019
VO č. 3, zápis zo zasadania VMČ 18.3.2019
18. 03. 2019
VO č. 1, zápis zo zasadania VMČ 18.3.2019
18. 03. 2019
VO č. 3, pozvánka na zasadanie VMČ 18.3.2019
12. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania VMČ 12.3.2019
05. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub – Kostiviarska 5.3.2019
05. 03. 2019
VO č. 4, zápis zo zasadania Občianskej rady Jakub-Kostiviarska 5.3.2019
28. 02. 2019
VO č. 1, zápis zo zasadania Občianskej rady Stred 28.2.2019