Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica

Číslo
6/2023
Schválené
20. júna 2023
Vyhlásené
29. júna 2023
Účinnosť od
15. júla 2023