Dokumenty mesta

Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie

Verejné pripomienkovanie návrhu dokumentu

„Koncepcia rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie“.

Silnejúci dopyt širokej verejnosti po snahe žiť v zdravom prostredí, zastaviť produkciu skleníkových plynov a bezuhlíkové hospodárstvo sa stali nosnými témami nielen Európskeho parlamentu či Vlády SR pri pláne obnovy, ale aj mesta Banská Bystrica. Pre samosprávu je dôležité pozerať sa vpred, preto si dala vypracovať Koncepciu rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti elektrickej energie. Dokument v súčasnosti prechádza pripomienkovým konaním. 

Aktuálne je materiál na pripomienkovaní v komisiách mestského zastupiteľstva pre dopravu, výstavbu a infraštruktúru a pre modernú samosprávu. Mesto oslovilo aj troch významných partnerov v tejto oblasti – Banskobystrický samosprávny kraj, STEFE a Stredoslovenskú distribučnú spoločnosť.

Spracovaná koncepcia je pre samosprávu kľúčová, pretože navrhuje, čo by sme mali ako mesto robiť, aby nám „neušiel vlak“, a aby sa Banská Bystrica stala mestom využívajúcim najnovšie technológie v prospech obyvateľov,“ hovorí Ivan Drgoňa, energetik mesta.

V Banskej Bystrici žije a pôsobí mnoho špecializovaných odborníkov z oblasti energetiky, preto chce mesto poznať aj ich názor. Zverejnenú koncepciu nájdu záujemcovia na: https://www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/koncepcia-rozvoja-mesta-banska-bystrica-v-oblasti-elektrickej-energie/. Každý, kto sa danej problematike rozumie, môže posielať svoje pripomienky do 9. apríla 2021 energetikovi mesta na e-mail ivan.drgona@banskabystrica.sk.

Prílohy na stiahnutie