Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica

Číslo
43/1997
Schválené
27. augusta 1997
Účinnosť od
1. októbra 1997