Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2023 o určení úhrady, spôsobe jej určenia a platenia za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica

Číslo
9/2023
Schválené
12. decembra 2023
Vyhlásené
15. decembra 2023
Účinnosť od
1. februára 2024