Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu Yní Víkend

Číslo
9/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012
Platnosť do
30. apríla 2019