Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021 a VZN č. 9/2022

Číslo
7/2023
Schválené
19. septembra 2023
Vyhlásené
29. septembra 2023
Účinnosť od
15. októbra 2023