Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2014 o mestskej polícii

Číslo
4/2014
Schválené
11. februára 2014
Vyhlásené
13. februára 2014
Účinnosť od
1. marca 2014