Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2008 o zabezpečovaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica.

Číslo
23/2008
Schválené
2. decembra 2008
Účinnosť od
1. januára 2009