Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 169/2006 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
169/2006
Schválené
28. februára 2006
Účinnosť od
24. marca 2006