Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005 k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica

Číslo
147/2005
Schválené
22. februára 2005
Vyhlásené
4. marca 2005
Účinnosť od
7. apríla 2005