Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta

Číslo
142/2004
Schválené
21. decembra 2004
Vyhlásené
4. januára 2005
Účinnosť od
20. januára 2005