Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

Číslo
12/2020
Schválené
22. septembra 2020
Vyhlásené
29. septembra 2020
Účinnosť od
15. októbra 2020