Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2019 Trhový poriadok príležitostného trhu ROCKSCAPE

Číslo
10/2019
Schválené
30. apríla 2019
Vyhlásené
10. mája 2019
Účinnosť od
1. júna 2019