Samospráva

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

 

Zápisnica MVK Banská Bystrica o výsledku volieb 2018 do orgánov samosprávy mesta

 

Informácie o Voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 na stránke Ministerstva vnútra SR

Dňom 27.9.2018 boli kandidujúcim subjektom vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sprístupnené výlepné plochy na umiestnenie predvolebných plagátov. Každá výlepná plocha na štyroch štvorcových stojanoch so šestnástimi panelmi je očíslovaná  a pridelená kandidujúcim subjektom, ktoré sú povinné rešpektovať platné VZN Mesta Banská Bystrica č. 9/2017.  Stojany s panelmi sú umiestnené v hornej časti námestia SNP (viď. priložené fotografie).

Prílohy na stiahnutie