Dokumenty mesta

Etický kódex poslanca mesta Banská Bystrica

My, poslanci mesta Banská Bystrica,

s vedomím, že rešpektovanie mandátu voličov ide ruka v ruke s rešpektovaním etických štandardov,

s vedomím, že dôvera občanov je pre volených predstaviteľov nevyhnutná, aby boli schopní plniť svoje úlohy efektívne,

s presvedčením, že podpora kódexu na lokálnej úrovni prispeje k vybudovaniu dôvery medzi komunálnymi predstaviteľmi a obyvateľmi,

zdôrazňujúc, že celá verejnosť musí byť zapojená do procesu obnovovania atmosféry dôvery a posilnenia úlohy občanov a médií,

sa prijatím tohto etického kódexu usilujeme stanoviť základné pravidlá správania poslanca mesta Banská Bystrica.

Prílohy na stiahnutie