Všeobecne záväzné nariadenia

VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
130/2004
Schválené
28. júna 2004
Vyhlásené
8. júla 2004
Účinnosť od
23. júla 2004